Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK brengt voorschrijven van huisartsen in beeld

Voorschrijfgegevens eigen FTO-artsen gespiegeld aan landelijke gemiddelden

PW46 - 19-11-2021 | door SFK
De nieuwe rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van hun huisartsen op de gebieden opioïden en diabetes. Naast actuele voorschrijfcijfers geeft de MVH ook de ontwikkeling door de tijd weer. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De Monitor Voorschrijven Huisartsen helpt apothekers en huisartsen om op een makkelijke manier inzicht te krijgen in het voorschrijfgedrag. Door middel van indicatoren kan de apotheker de voorschrijfcijfers van de eigen artsen vergelijken met landelijke gemiddelden. Ook biedt de rapportage overzichten van mogelijk suboptimaal behandelde patiënten.

De indicatoren hebben betrekking op beleidsthema’s die de aandacht hebben van het ministerie van VWS. In eerste instantie zijn hiervan de thema’s opioïden en diabetes uitgewerkt, binnenkort komen daar medicatieveiligheid/antistolling en minderen en stoppen bij. De indicatoren zijn gedefinieerd door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en gebaseerd op actuele richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

De indicatoren zijn gericht op het inzichtelijk maken van de voorschrijfkwaliteit van een arts of FTO-groep en het identificeren van verbeterpunten voor de praktijk, zoals in voorschrijfgedrag, input voor het FTO en uitvoeren van patiëntgerichte interventies. De landelijke benchmark kan helpen om te zien hoe collega’s gemiddeld scoren.

Verschil maken

Niet alle indicatoren lenen zich voor spiegeling aan landelijke gemiddelden. Als een indicator betrekking heeft op te kleine patiëntaantallen, kan één patiënt het verschil maken of de huisarts(engroep) hoort bij de beter of slechter scorende huisartsen. Evengoed kan het bij zo’n indicator zinvol zijn dat apotheker en huisarts de patiënten nalopen die niet volgens de richtlijnen worden behandeld.

De apotheker kan met de MVH, naast inzage in de meest actuele stand van zaken, ook de ontwikkeling van de voorschrijfindicatoren door de tijd volgen. In een historische grafiek kan hij per thema aan de hand van meerdere lijnen de scores van de verschillende indicatoren over zes meetperiodes zien. Ook deze uitkomsten kan hij desgewenst spiegelen aan landelijke benchmarkgegevens van alle huisartsen.

De Monitor Voorschrijven Huisartsen is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en is kosteloos beschikbaar voor alle SFK-deelnemers

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top