Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Driekwart van medicijnen generiek verstrekt

Ogenschijnlijke daling substitutiegraad in 2016 door omeprazol spécialité

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 231 miljoen keer een receptplichtig geneesmiddel dat tot het basispakket behoort. In 74,1% van de gevallen ging het daarbij om een generieke variant. In 2015 was dat nog 72,4%. De substitutiegraad daalde in 2016 door tijdelijke positionering van een generieke variant van omeprazol als spécialité. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW19 - 12-05-2017 | door SFK

Forse groei DOAC-gebruik zet ook dit jaar door

Toename nieuwe antistollingsmiddelen bedroeg in 2016 75%

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2016 75% meer DOAC’s dan in het jaar daarvoor. Gebruikscijfers over de eerste drie maanden van 2017 laten zien dat deze trend ook dit jaar doorzet. Door de verruiming van de vergoedingsvoorwaarden initiëren nu ook huisartsen in beperkte mate het gebruik van deze middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW18 - 05-05-2017 | door SFK

Weer hoogste uitgaven voor luchtwegmiddel tiotropium

Grootste uitgavenstijging voor nieuwe combinatie bij hepatitis C

Voor het tweede jaar op rij is het astma/COPD-middel tiotropium koploper bij de pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Nieuw in de top 10 van 2016 – op plaats 5 – is de combinatie van sofosbuvir met ledipasvir, die wordt ingezet bij de behandeling van chronische hepatitis C. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW17 - 28-04-2017 | door SFK

Minder overstappers bij hoge medicijnkosten

Aantal overstappers onder apotheekbezoekers dit jaar licht toegenomen

Mensen met hogere uitgaven aan geneesmiddelen wisselen minder vaak van verzekeraar. Bij apotheekbezoekers die in 2016 meer dan € 1000 uitgaven lag het overstappercentage ruim 40% lager dan bij mensen van wie de geneesmiddelenuitgaven onder de € 100 bleven. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW16 - 21-04-2017 | door SFK

Aandeel nieuw generatie diabetesmiddelen is stabiel

Toename van het gebruik van SGLT2-remmers zet door

Het aandeel nieuwe generatie diabetesmiddelen binnen de orale antidiabetica is in 2016 nagenoeg gelijk aan dat in de jaren daarvoor. Dat geldt zowel voor gebruikers (9%) als voor kosten (68%). Het aantal gebruikers van de SGLT2-remmers is in 2016 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW15 - 14-04-2017 | door SFK

Brexit leidt tot € 100 miljoen minder omzet in apotheken

Koersdaling Britse pond werkt door in lagere medicijnprijzen

De koersval van het Britse pond zal via de prijzenwet in 2017 leiden tot een bedrag van € 100 miljoen aan lagere apotheekomzet. Daarmee blijft de prijzenwet het belangrijkste instrument voor de overheid om de geneesmiddelenuitgaven te beperken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW14 - 07-04-2017 | door SFK

Oudere polyfarmaciepatiënt betaalt tol pakketadvies

Bij bijna 100.000 personen bedragen de kosten € 150 of meer

Van de een miljoen Nederlanders die vitamines, mineralen of paracetamol slikken, maakt bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen uit het pakket zouden gaan, verschuift € 47 miljoen aan kosten van de zorgverzekeraar naar de patiënt. Dit treft vooral de oudere polyfarmaciepatiënt. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW13 - 31-03-2017 | door SFK

Nieuwe cholesterolverlagers drijven medicijnkosten op

Sterkste kostenstijging in de afgelopen tien jaar

Openbare apotheken verstrekten in 2016 aan 2,1 miljoen mensen een cholesterolverlager. Ten opzichte van 2015 is dat een toename van 1,5%. Mede door de komst van nieuwe cholesterolverlagers en verschuivingen binnen de statines namen de geneesmiddelenkosten binnen deze groep met bijna 10% toe tot € 155 miljoen. Dat is de sterkste stijging in de afgelopen tien jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW12 - 24-03-2017 | door SFK

Groter beroep op patiënt bij betalen medicijnrekening

Boven-limiet-betalingen blijven ook na 2016 toenemen

Openbare apotheken verstrekten in 2016 voor € 190 miljoen aan receptplichtige geneesmiddelen die niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. In 2015 was dat € 10 miljoen minder. Voor geneesmiddelen met een inkoopprijs boven de GVS-limiet betaalden de gebruikers vorig jaar € 39 miljoen in principe zelf, € 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 17-03-2017 | door SFK

Aantal apotheken in 25 jaar met een derde toegenomen

Deregulering en de komst van speciale apotheken dragen bij aan toename

In het oprichtingsjaar van de SFK – 1991 – waren er in Nederland bijna 1500 openbare apotheken. Inmiddels is dat aantal met ongeveer een derde toegenomen en zijn dat er nu bijna 2000. Dit lijkt een sterke toename, maar het geneesmiddelengebruik verdrievoudigde in deze periode. De apotheekvergoeding bleef achter bij de zorgvraag. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW10 - 10-03-2017 | door SFK

Overname leidt vooral tot minder formuleapotheken

Netto toename van dertien apotheken door minder sluitingen

Per januari van dit jaar zijn in Nederland 1994 openbare apotheken gevestigd. In 2016 kwamen er per saldo 13 apotheekvestigingen bij. Bij de overname van Mediq door Brocacef moest de nieuwe combinatie op last van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afstand doen van 89 apotheken. Hierdoor zijn er nu beduidend minder formuleapotheken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 03-03-2017 | door SFK

Apotheker adviseert over selectie van euthanatica

D66-Kamerlid Pia Dijkstra initieert wet ‘Waardig levenseinde’

In de initiatiefwet ‘Waardig levenseinde’ spelen apothekers officieel geen andere rol dan die van geneesmiddelverstrekkers. Wel worden ze nauw betrokken bij het opleiden van de zogeheten levenseindebegeleiders, zodat die voldoende kennis hebben over euthanatica. “Apothekers die meewerken zijn niet strafbaar, dat moet heel duidelijk zijn.” Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW9 - 03-03-2017 | door Frans van den Houdt

Helft apotheekbezoekers maakt eigen risico vol

€ 1,7 miljard aan apotheekomzet onder eigen risico

De helft van de volwassen apotheekbezoekers maakte in 2016 het verplichte eigen risico vol. Afschaffing van het eigen risico zou betekenen dat 40% van de apotheekomzet binnen het basispakket weer onder de collectieve lasten zouden vallen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW8 - 24-02-2017 | door SFK

Palliatieve sedatie vaker ingezet bij levenseinde

Palliatieve sedatie in thuissituatie bij meer dan één op de vijf sterfgevallen

Het aantal mensen in de thuissituatie dat voor hun overlijden palliatieve sedatie krijgt is in 2016 gestegen tot 32.500. De SFK concludeert dit op basis van verstrekkingen door openbare apotheken van midazolam, het middel van eerste keus in de KNMG-richtlijn Palliatieve sedatie. Dit is een stijging van 14.000 mensen ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW7 - 17-02-2017 | door SFK

Anti-epileptica niet alleen bij epilepsie

Voor het eerst sinds jaren lagere stijging van aantal gebruikers

Ruim 410.000 personen gebruikten in 2016 een anti-epilepticum, terwijl er slechts 120.000 mensen zijn met actieve epilepsie. Dit wijst op een veel bredere therapeutische inzet van deze middelen. Pregabaline is hiervan het meest aansprekende voorbeeld, omdat artsen dit medicijn niet alleen inzetten bij epilepsie, maar ook bij neuropatische pijn en angststoornissen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW6 - 10-02-2017 | door SFK

Helft tabletten goedkoper dan 5 cent per gebruiksdag

Gebruiksdagen nuttig voor berekenen prijs per dag en werkelijke dagdoseringen

Met gemiddeld 1,4 cent per gebruiksdag is foliumzuur in 2016 het pakketgeneesmiddel met de laagste dagprijs. Gebruiksdagen kunnen ook worden gebruikt om de gemiddelde dagdosering (PDD) van een geneesmiddel te bepalen. Het aantal gebruiksdagen per verstrekking komt binnenkort beschikbaar in SFK Select. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW5 - 03-02-2017 | door SFK

Diclofenac meeste gebruikers, vitamine D3 grootste toename

Gebruikers top 10 kent opnieuw weinig veranderingen ten opzichte van 2015

Ontstekingsremmer diclofenac was ook in 2016 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers, gevolgd door het antibioticum amoxicilline. Beide middelen worden doorgaans kortdurend gebruikt, waardoor het gemiddeld gebruik per jaar beperkt is. Colecalciferol (vitamine D3) kende in 2016 de grootste stijging in aantal gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW4 - 27-01-2017 | door SFK

160 miljoen tabletten moeten uit stripverpakking gedrukt

Lang niet alle geneesmiddelen in pot verkrijgbaar voor vullen baxtermachine

Apotheken verstrekten in 2016 meer dan een miljard tabletten in weekdoseersytemen. Voor ongeveer 15% daarvan zijn geen losse tabletten in een pot beschikbaar. Apotheken of de bedrijven die medicatierollen voor weekleveringen maken, moeten de tabletten zelf uit een stripverpakking drukken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW3 - 20-01-2017 | door SFK

Prijzen generieke middelen dalen nauwelijks na 1,5 jaar

Veel wisselingen door nieuwe aanwijzingen in preferentiebeleid

Vooral vanwege het preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de prijzen van generieke geneesmiddelen 18 tot 24 maanden na introductie gemiddeld 85% lager dan de prijs van het merkgeneesmiddel. Daarna dalen de prijzen nauwelijks verder. Dit roept de vraag op of nieuwe aanwijzingen in het preferentiebeleid na die periode opwegen tegen de wisselingen en leveringsproblemen waarmee ze gepaard gaan. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW1/2 - 13-01-2017 | door SFK

Puber gebruikt kwart van gemiddelde hoeveelheid

Middelen bij ADHD en hooikoorts worden meer dan gemiddeld gebruikt

Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar kennen een zeer lage geneesmiddelenconsumptie. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen gebruiken ze een kwart van de hoeveelheid die de gemiddelde Nederlander gebruikt. Na de anticonceptiepil telt het ADHD-middel methylfenidaat de meeste gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW51 - 23-12-2016 | door SFK

Document acties

Back to top