Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Opnieuw forse toename van gebruik medicinale cannabis

Nieuwe olievarianten dragen bij aan toename gebruik

Openbare apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 80% vaker medicinale cannabis dan in 2015, toen de stijging met 40% ook al stevig was. Dit blijkt uit de tot dusver bij de SFK bekende cijfers over 2016. Een aanzienlijk deel van deze stijging komt doordat medicinale cannabisolie sinds medio 2015 beschikbaar is.

PW50 - 05-12-2016 | door SFK

Apotheek verstrekt 20% meer geneesmiddelen in december

Sterke stijgers, tekorten en seizoensinvloeden dragen bij aan de drukte

December wordt als een drukke maand ervaren in de Nederlandse apotheek. Medewerkers moeten harder werken omdat er minder werkdagen zijn en omdat patiënten nog voor het nieuwe jaar medicijnen hamsteren om een eigen-risicobetaling aan het begin van het jaar te voorkomen. Toch zijn er geen typische hamstermiddelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW48 - 02-12-2016 | door SFK

Voorstel pakketbeperking treft 1,7 miljoen patiënten

Uiteindelijke effecten advies Zorginstituut laten zich moeilijk voorspellen

Het Zorginstituut Nederland adviseert in een conceptadvies om paracetamol 1000 mg en receptplichtige vitaminen en mineralen uit te sluiten van het verzekerde pakket. Dit zou volgens het instituut jaarlijks € 120 miljoen besparen. De SFK berekende dat dit 1,7 miljoen patiënten treft. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW47 - 25-11-2016 | door SFK

Gebruik benzodiazepines daalt gestaag, maar traag

Zowel verstrekte hoeveelheid benzo’s als aantal gebruikers neemt af

Openbare apotheken verstrekten vorig jaar 167 miljoen standaarddagdoseringen (DDD) aan benzodiazepines. Vier jaar geleden was dat nog 12 miljoen meer. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling van 1,7%. De afgelopen jaren nam ook het aantal gebruikers af. De hoeveelheid die zij gemiddeld per jaar gebruikten bleef gelijk. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW46 - 18-11-2016 | door SFK

Gebruik nieuwe HCV-middelen piekte na opname basispakket

Ongeveer 10% HCV-patiënten is behandeld met nieuwe therapieën

Nadat de nieuwe generatie HCV-middelen in het basispakket waren opgenomen voor hepatitis C-patiënten in alle ziektestadia, steeg het aantal gebruikers sterk. Vanaf maart 2016 is weer een dalende trend te zien, nadat veel patiënten die hadden gewacht op de nieuwe therapie hun behandeling hadden afgerond. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW45 - 11-11-2016 | door SFK

ICS-gebruik bij COPD ontsnapt aan aandacht

Geneesmiddelgerelateerde problemen bij ruim één op vier polyfarmaciepatiënten

Een gemiddelde openbare apotheek verzorgt 950 polyfarmacie-patiënten. Bij 27% van hen worden één of meerdere geneesmiddelgerelateerde aandachtspunten gesignaleerd. ‘Overbodig gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij vermoedelijk COPD’ kwam in september 2016 het meest voor. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW44 - 04-11-2016 | door SFK

Brexit zorgt voor lagere geneesmiddelenprijzen

Effecten van koersval niet voor elk geneesmiddel gelijk

De lagere koers van het Britse pond ten opzichte van de euro, al voor het referendum, leidt tot lagere geneesmiddelenprijzen in Nederland. In oktober 2016 daalde het prijspeil met 1,6%. Naar verwachting zullen de prijzen in april 2017 nog eens met 2% dalen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW43 - 28-10-2016 | door SFK

Dure middelen stuwen geneesmiddelenuitgaven

Omzetstijging gaat aan gemiddelde wijkapotheek voorbij

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2016 waarschijnlijk met ruim 3% toenemen. Dit komt vooral door nieuwe dure geneesmiddelen die in de afgelopen jaren in het pakket zijn opgenomen. Deze uitgavengroei gaat aan de gemiddelde wijkapotheek voorbij. Zij zullen hun omzet nauwelijks zien stijgen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW42 - 21-10-2016 | door SFK

SFK lanceert Uitgifte Gemist

SFK ondersteunt apotheken bij oproepen van patiënten die niet op tijd komen

De SFK lanceert op het KNMP-congres van 11 oktober de rapportage Uitgifte Gemist. Die stelt apotheken in staat patiënten te begeleiden bij de start van chronisch medicatiegebruik. De tool selecteert patiënten die niet op tijd een recept indienden voor hun tweede of derde uitgifte. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40 - 07-10-2016 | door SFK

Migrainebehandelingen steeds goedkoper

Aantal gebruikers van triptanen bij migraine al jaren vrijwel ongewijzigd

Apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting voor minder dan € 19 miljoen aan geneesmiddelkosten voor triptanen. In 2005 was dat nog € 57 miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling met 10%. Het aantal mensen dat deze middelen gebruikt is al jaren vrijwel gelijk. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 30-09-2016 | door SFK

Inzet medicijnen bij dementie loopt terug

Plaats van geneesmiddelen in de behandeling beperkt

Naar verwachting zullen minder dan 30.000 mensen in 2016 een geneesmiddel bij dementie gebruiken. Hiermee lijkt het gebruik van deze middelen over het hoogtepunt heen. Als gevolg van patentverloop en de hiermee gepaard gaande scherpe prijsdalingen, zijn de uitgaven aan deze middelen relatief sterker afgenomen dan het aantal gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 23-09-2016 | door SFK

Jonge apothekers streven naar toekomstbestendig vak

Uit VJA-enquête blijkt dat jonge apothekers ambitieus en zorggericht zijn

Het merendeel van de jonge apothekers werkt meer dan hun contracturen. De meesten zijn tevreden over hun functie en arbeidsvoorwaarden. Ze willen dat de apotheker zich duidelijker als zorgprofessional profileert maar vinden wel dat salariëring enigszins achterblijft bij die van vergelijkbare zorgverleners. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 16-09-2016 | door SFK

Aandeel risicopillen in vijf jaar met kwart afgenomen

Ondanks negatief advies nog altijd starters met risicovolle anticonceptiva

Het gebruik van anticonceptiepillen van de derde of vierde generatie is in de afgelopen vijf jaar met ongeveer een kwart gedaald. Toch start nog bijna 6% van de jonge vrouwen die voor het eerst de pil gebruiken met een risicopil. De Diane-35-pil kent sinds de commotie begin 2013 drie kwart minder gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 09-09-2016 | door SFK

Groei geneesmiddelengebruik door vergrijzing neemt af

Feitelijke groei laat zich moeilijk voorspellen

Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal het geneesmiddelengebruik nog enkele decennia blijven stijgen. De jaarlijkse groei neemt wel langzaam af, van 1,5% in 2015 tot 0,5% in 2040. De feitelijke groei laat zich moeilijk voorspellen. In de afgelopen jaren kon maar minder dan de helft van de toename aan demografische ontwikkelingen worden toegeschreven. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 02-09-2016 | door SFK

Gebruik methylfenidaat groeit steeds minder sterk

Aantal gebruikers van 5 tot 15 jaar daalt voor tweede jaar op rij

Hoewel het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat over de hele linie nog wel toeneemt, valt die stijging de laatste jaren telkens lager uit. Onder kinderen tussen de vijf en vijftien jaar heeft de groei van het aantal gebruikers van methylfenidaat in 2015 al voor het tweede jaar op rij plaatsgemaakt voor een daling. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33 - 19-08-2016 | door SFK

Aandeel parallelimport neemt laatste jaren af

Italië in 2015 grootste leverancier parallel geïmporteerde geneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2015 bijna tien miljoen keer een parallel geïmporteerd geneesmiddel. Dat is 4,0% van alle verstrekkingen. In 2011 was dat nog 7,3%. In het eerste halfjaar van 2016 zet de daling verder door tot 3,7%. Het aandeel parallel neemt vooral af door het wegvallen van patenten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31 - 05-08-2016 | door SFK

Teva profiteert meest van leveringsproblemen Thyrax

Ongerustheid onder gebruikers van schildkierhormoon door gedwongen overstap

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kondigde op 13 januari 2016 aan dat fabrikant Aspen vanaf februari 2016 leveringsproblemen zou ondervinden met het geneesmiddel Thyrax. Het spécialité Euthyrox en vooral generiek leverancier Teva profiteerden daarvan. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW29 - 22-07-2016 | door SFK

Sterke toename aantal polyfarmaciepatiënten

Stijging in afgelopen tien jaar is gevolg van richtlijnen en vergrijzing

In wijkapotheken gebruikt 13% van de bezoekers vijf of meer geneesmiddelen chronisch. Tien jaar geleden was dat nog 8%. Bijna de helft van de toename van het aantal polyfarmaciepatiënten in die periode kan worden toegeschreven aan de vergrijzing. Het resterende deel komt door een toename van het geneesmiddelengebruik. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW27 - 08-07-2016 | door SFK

Tariefinkomsten stijgen met 1,5% tot niveau van 2011

Wederom blijft stijging achter bij toename van vraag aan farmaceutische zorg

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2015 een omzet van € 2,15 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 3,1% meer dan in 2014. De tariefinkomsten stegen met 1,5% tot € 644.000. Dat is precies gelijk aan het niveau van 2011. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26 - 01-07-2016 | door SFK

Niet eerder zoveel eerstejaars farmacie

Minder apothekers afgestudeerd aan universiteiten in 2015

Het aantal eerstejaarsstudenten farmacie steeg in 2015 met maar liefst 97 tot 632. In datzelfde jaar studeerden in Utrecht en Groningen 225 apothekers af, negen minder dan in 2014. Vanaf september 2016 kunnen ook aan de Universiteit Leiden studenten een masteropleiding farmacie starten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 24-06-2016 | door SFK

Document acties

Back to top