Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Brexit zorgt voor lagere geneesmiddelenprijzen

Effecten van koersval niet voor elk geneesmiddel gelijk

De lagere koers van het Britse pond ten opzichte van de euro, al voor het referendum, leidt tot lagere geneesmiddelenprijzen in Nederland. In oktober 2016 daalde het prijspeil met 1,6%. Naar verwachting zullen de prijzen in april 2017 nog eens met 2% dalen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW43 - 28-10-2016 | door SFK

Dure middelen stuwen geneesmiddelenuitgaven

Omzetstijging gaat aan gemiddelde wijkapotheek voorbij

De uitgaven aan geneesmiddelen zullen in 2016 waarschijnlijk met ruim 3% toenemen. Dit komt vooral door nieuwe dure geneesmiddelen die in de afgelopen jaren in het pakket zijn opgenomen. Deze uitgavengroei gaat aan de gemiddelde wijkapotheek voorbij. Zij zullen hun omzet nauwelijks zien stijgen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW42 - 21-10-2016 | door SFK

SFK lanceert Uitgifte Gemist

SFK ondersteunt apotheken bij oproepen van patiënten die niet op tijd komen

De SFK lanceert op het KNMP-congres van 11 oktober de rapportage Uitgifte Gemist. Die stelt apotheken in staat patiënten te begeleiden bij de start van chronisch medicatiegebruik. De tool selecteert patiënten die niet op tijd een recept indienden voor hun tweede of derde uitgifte. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW40 - 07-10-2016 | door SFK

Migrainebehandelingen steeds goedkoper

Aantal gebruikers van triptanen bij migraine al jaren vrijwel ongewijzigd

Apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting voor minder dan € 19 miljoen aan geneesmiddelkosten voor triptanen. In 2005 was dat nog € 57 miljoen. Dat komt neer op een gemiddelde jaarlijkse daling met 10%. Het aantal mensen dat deze middelen gebruikt is al jaren vrijwel gelijk. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW39 - 30-09-2016 | door SFK

Inzet medicijnen bij dementie loopt terug

Plaats van geneesmiddelen in de behandeling beperkt

Naar verwachting zullen minder dan 30.000 mensen in 2016 een geneesmiddel bij dementie gebruiken. Hiermee lijkt het gebruik van deze middelen over het hoogtepunt heen. Als gevolg van patentverloop en de hiermee gepaard gaande scherpe prijsdalingen, zijn de uitgaven aan deze middelen relatief sterker afgenomen dan het aantal gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW38 - 23-09-2016 | door SFK

Jonge apothekers streven naar toekomstbestendig vak

Uit VJA-enquête blijkt dat jonge apothekers ambitieus en zorggericht zijn

Het merendeel van de jonge apothekers werkt meer dan hun contracturen. De meesten zijn tevreden over hun functie en arbeidsvoorwaarden. Ze willen dat de apotheker zich duidelijker als zorgprofessional profileert maar vinden wel dat salariëring enigszins achterblijft bij die van vergelijkbare zorgverleners. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW37 - 16-09-2016 | door SFK

Aandeel risicopillen in vijf jaar met kwart afgenomen

Ondanks negatief advies nog altijd starters met risicovolle anticonceptiva

Het gebruik van anticonceptiepillen van de derde of vierde generatie is in de afgelopen vijf jaar met ongeveer een kwart gedaald. Toch start nog bijna 6% van de jonge vrouwen die voor het eerst de pil gebruiken met een risicopil. De Diane-35-pil kent sinds de commotie begin 2013 drie kwart minder gebruikers. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 09-09-2016 | door SFK

Groei geneesmiddelengebruik door vergrijzing neemt af

Feitelijke groei laat zich moeilijk voorspellen

Door bevolkingsgroei en vergrijzing zal het geneesmiddelengebruik nog enkele decennia blijven stijgen. De jaarlijkse groei neemt wel langzaam af, van 1,5% in 2015 tot 0,5% in 2040. De feitelijke groei laat zich moeilijk voorspellen. In de afgelopen jaren kon maar minder dan de helft van de toename aan demografische ontwikkelingen worden toegeschreven. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 02-09-2016 | door SFK

Gebruik methylfenidaat groeit steeds minder sterk

Aantal gebruikers van 5 tot 15 jaar daalt voor tweede jaar op rij

Hoewel het aantal gebruikers van het ADHD-middel methylfenidaat over de hele linie nog wel toeneemt, valt die stijging de laatste jaren telkens lager uit. Onder kinderen tussen de vijf en vijftien jaar heeft de groei van het aantal gebruikers van methylfenidaat in 2015 al voor het tweede jaar op rij plaatsgemaakt voor een daling. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW33 - 19-08-2016 | door SFK

Aandeel parallelimport neemt laatste jaren af

Italië in 2015 grootste leverancier parallel geïmporteerde geneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2015 bijna tien miljoen keer een parallel geïmporteerd geneesmiddel. Dat is 4,0% van alle verstrekkingen. In 2011 was dat nog 7,3%. In het eerste halfjaar van 2016 zet de daling verder door tot 3,7%. Het aandeel parallel neemt vooral af door het wegvallen van patenten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW31 - 05-08-2016 | door SFK

Teva profiteert meest van leveringsproblemen Thyrax

Ongerustheid onder gebruikers van schildkierhormoon door gedwongen overstap

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kondigde op 13 januari 2016 aan dat fabrikant Aspen vanaf februari 2016 leveringsproblemen zou ondervinden met het geneesmiddel Thyrax. Het spécialité Euthyrox en vooral generiek leverancier Teva profiteerden daarvan. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW29 - 22-07-2016 | door SFK

Sterke toename aantal polyfarmaciepatiënten

Stijging in afgelopen tien jaar is gevolg van richtlijnen en vergrijzing

In wijkapotheken gebruikt 13% van de bezoekers vijf of meer geneesmiddelen chronisch. Tien jaar geleden was dat nog 8%. Bijna de helft van de toename van het aantal polyfarmaciepatiënten in die periode kan worden toegeschreven aan de vergrijzing. Het resterende deel komt door een toename van het geneesmiddelengebruik. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW27 - 08-07-2016 | door SFK

Tariefinkomsten stijgen met 1,5% tot niveau van 2011

Wederom blijft stijging achter bij toename van vraag aan farmaceutische zorg

De gemiddelde Nederlandse openbare apotheek behaalde in 2015 een omzet van € 2,15 miljoen aan farmaceutische zorg die wordt vergoed uit het basispakket. Dat is 3,1% meer dan in 2014. De tariefinkomsten stegen met 1,5% tot € 644.000. Dat is precies gelijk aan het niveau van 2011. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW26 - 01-07-2016 | door SFK

Niet eerder zoveel eerstejaars farmacie

Minder apothekers afgestudeerd aan universiteiten in 2015

Het aantal eerstejaarsstudenten farmacie steeg in 2015 met maar liefst 97 tot 632. In datzelfde jaar studeerden in Utrecht en Groningen 225 apothekers af, negen minder dan in 2014. Vanaf september 2016 kunnen ook aan de Universiteit Leiden studenten een masteropleiding farmacie starten. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW25 - 24-06-2016 | door SFK

Bijna helft minder aan dexamfetamine in mei

Onder meer hamstergedrag levert nog onduidelijk beeld van ontwikkelingen

Nederlandse apotheken verstrekten in mei van dit jaar ruim 1,1 miljoen tabletten en capsules van een geneesmiddel met dexamfetamine. Dat is bijna de helft minder dan de bijna 2,2 miljoen in april. Vergoedingsperikelen rond de introductie van Amfexa zetten aan tot hamsteren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 17-06-2016 | door SFK

Generieke variant Seretide pas na jaren in de lift

Verzekeraars dwingen overstap af via preferentiebeleid

Pas door opname van de combinatie salmeterol/fluticason in het preferentiebeleid van zorgverzekeraars steeg het aandeel generiek in de afgelopen maanden. De astma/COPD-markt van inhalatiemedicatie laat al enige jaren een stabiel beeld zien. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 10-06-2016 | door SFK

Voor het eerst hoogste uitgaven aan tiotropium

Sofosbuvir in eerste jaar na introductie direct een plaats in uitgaven top 10

Het astma/COPD-middel tio-tropium is de nieuwe koploper bij de pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Dit gaat ten koste van Seretide, die deze positie sinds 2012 innam. Nieuw in de top 10 – op plaats 4 – is sofosbuvir. Dit recent geïntroduceerd middel wordt ingezet bij de behandeling van hepatitis C. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW22 - 03-06-2016 | door SFK

Hogere prijs antidepressivum kost € 5 miljoen extra

Tijdelijke prijsverhoging Parnate doet effect patentverloop Lexapro teniet

Apothekers verstrekten in 2015 voor € 52 miljoen aan antidepressiva. Ongeveer 10% daarvan was het gevolg van een tijdelijke prijsverhoging van het antidepressivum Parnate. Dit maskeerde de besparing door patentverloop van Lexapro. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW21 - 27-05-2016 | door SFK

Opnieuw meer generieke medicijnen verstrekt

Nieuw-Zeelandse Kiwi-model met centrale inkoop generieken is niet goedkoper

Ruim 72% van de receptgeneesmiddelen die openbare apotheken verstrekken is een generiek geneesmiddel, terwijl hun kosten nog geen 17% van het totaal uitmaken. Ondanks dat Nederland hiermee in Europa een van de gunstigste volume-kosten-aandelen kent, roept de politiek op tot een systeem met centrale inkoop zoals in Nieuw-Zeeland. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 20 - 13-05-2016 | door SFK

Afwijking preferentiebeleid bij zesde deel verstrekkingen

Bijna de helft van afwijkingen heeft logistieke oorzaak

Apothekers leveren bij een zesde deel van de verstrekkingen binnen het preferentiebeleid een ander geneesmiddel af dan het door de zorgverzekeraar aangewezen preferente middel. Apothekers geven aan dat dit bij 56% van de afwijkingen een medische noodzaak heeft en bij 44% een logistieke noodzaak. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 18 - 06-05-2016 | door SFK

Document acties

Back to top