Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SFK bouwt indicatoren zorgverzekeraars na

SFK geeft apothekers inzicht in patiënten die indicatorscores beïnvloeden

PW39 - 01-10-2021 | door SFK
Om de kwaliteit van zorg te meten, stellen verzekeraars modellen op met daarin zelf ontwikkelde indicatoren die leiden tot een score. De SFK ondersteunt apothekers door deze indicatoren na te rekenen en inzicht te geven in de patiënten die deze scores bepalen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In het inkoopbeleid van verzekeraars dat op hun website is te vinden, staat informatie over de wijze waarop verzekeraars de kwaliteit van de farmaceutische zorg van apothekers meten. Zorgverzekeraars hebben hiertoe indicatoren beschreven waarmee ze onder meer op basis van declaratiedata bepalen of de apotheker de gewenste kwaliteit levert. Aan de uitkomsten hiervan zijn ook financiële consequenties verbonden.

Verzekeraars informeren apothekers regelmatig over de behaalde scores, echter zonder daarbij tot in detail duidelijk te maken welke verstrekkingen of patiënten de score bepaalden. 

Apothekers benaderden de SFK daarom met verzoeken om hen te helpen inzicht te krijgen in de berekeningen tot op het niveau van de individuele patiënt. Sinds juni dit jaar is daarom de rapportage Indicatoren zorgverzekeraars beschikbaar waarin de SFK de indicatoren van verzekeraar CZ nabouwde. Per medio september voegde de SFK hieraan ook indicatoren van verzekeraar VGZ toe.

Verschillen

Hoewel de intentie van een indicator vaak snel duidelijk is, kunnen details in de interpretatie van de beschreven methode leiden tot verschillende uitkomsten. Zo staan indicatoren beschreven waarbij starters van een geneesmiddel met een specifiek voorkeursmiddel behandeld moeten worden. Hierbij is bijvoorbeeld van belang hoe verzekeraars omgaan met patiënten die van verzekeraar wisselen. Deze overstappers kunnen bij hun nieuwe verzekeraar immers ten onrechte worden gezien als starter.

De SFK tracht de indicatoren zo accuraat mogelijk te berekenen volgens de beschreven definities in de openbare informatie van zorgverzekeraars. Bij de interpretatie van de definities heeft de SFK samengewerkt met apothekers. In de rapportage zijn de definities die de SFK hanteert, gedetailleerd beschreven.

De rapportage is nadrukkelijk bedoeld om apothekers inzichten te geven op basis waarvan zij het gesprek over de metingen en de meetmethode met verzekeraars kunnen aangaan. De berekende scores deelt de SFK niet met zorgverzekeraars.

Bekijk de rapportage met verzekeraarsindicatoren via sfk.nl/verzekeraars (inloggen vereist)

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Indicatoren, Zorgverzekeraars
Back to top