Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eczeem: vervolgstappen in behandeling duurder

Nieuwe dure biological bij behandeling eczeem telt ongeveer 1700 gebruikers

PW26en27 - 02-07-2021 | door SFK
Openbaar apothekers verstrekten in 2020 aan 1,9 miljoen mensen geneesmiddelen die ook gebruikt worden bij de behandeling van eczeem. De geneesmiddelkosten per gebruiker verschillen per behandelstap en lopen uiteen van ongeveer € 12 per jaar tot bijna € 8600. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Volgens de behandelrichtlijn Eczeem van het Nederlands Huisartsen Genootschap is de eerste stap in de behandeling het gebruik van een verzachtende en beschermende crème of zalf. Deze middelen worden voor meer aandoeningen dan alleen eczeem gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij psoriasis. Apothekers verstrekten de vergoedbare varianten hiervan in 2020 op voorschrift van huisartsen en dermatologen aan ruim 900.000 mensen. De bijbehorende geneesmiddelkosten bedroegen € 16 miljoen. De volgende stap in de behandeling is het toevoegen van een lokaal werkend corticosteroïd.

Op voorschrift van huisartsen en dermatologen verstrekten apothekers aan ongeveer 1,4 miljoen mensen corticosteroïden voor op de huid, tegen een bedrag van € 17,6 miljoen.

De Federatie Medisch Specialisten beschrijft aanvullend op bovengenoemde middelen ook het gebruik van systemisch werkende orale afweeronderdrukkers. Op voorschrift van dermatologen werden deze middelen aan 13.000 mensen verstrekt, met € 2,9 miljoen aan bijbehorende geneesmiddelkosten.

Sinds begin 2018 bestaat een extra stap in de behandeling van ernstig eczeem: injecties met het biologische geneesmiddel dupilumab. Volwassen patiënten met ernstig eczeem komen hiervoor in aanmerking als bovenstaande stappen onvoldoende werkten. Dupilumab werd afgelopen jaar op voorschrift van dermatologen aan ongeveer 1700 mensen verstrekt, vooral via poliklinische apotheken. De inkoopwaarde hiervan bedroeg € 14,6 miljoen.

Vergoeding

Apothekers kunnen de kosten van dupilumab niet zelf bij zorgverzekeraars declareren omdat het middel niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem staat. Het ziekenhuis waar de patiënt onder behandeling staat, zorgt voor de financiële afhandeling. Veelal moeten ziekenhuizen geneesmiddelen die bij een intramurale behandeling nodig zijn, zelf bekostigen. Omdat dupilumab een duur geneesmiddel is, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat het ziekenhuis de kosten als een zogeheten addon apart in rekening mag brengen bij de verzekeraar.

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

gearchiveerd onder: dupilumab, eczeem
Back to top