Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

Bijna helft minder aan dexamfetamine in mei

Onder meer hamstergedrag levert nog onduidelijk beeld van ontwikkelingen

Nederlandse apotheken verstrekten in mei van dit jaar ruim 1,1 miljoen tabletten en capsules van een geneesmiddel met dexamfetamine. Dat is bijna de helft minder dan de bijna 2,2 miljoen in april. Vergoedingsperikelen rond de introductie van Amfexa zetten aan tot hamsteren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW24 - 17-06-2016 | door SFK

Generieke variant Seretide pas na jaren in de lift

Verzekeraars dwingen overstap af via preferentiebeleid

Pas door opname van de combinatie salmeterol/fluticason in het preferentiebeleid van zorgverzekeraars steeg het aandeel generiek in de afgelopen maanden. De astma/COPD-markt van inhalatiemedicatie laat al enige jaren een stabiel beeld zien. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW23 - 10-06-2016 | door SFK

Voor het eerst hoogste uitgaven aan tiotropium

Sofosbuvir in eerste jaar na introductie direct een plaats in uitgaven top 10

Het astma/COPD-middel tio-tropium is de nieuwe koploper bij de pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven. Dit gaat ten koste van Seretide, die deze positie sinds 2012 innam. Nieuw in de top 10 – op plaats 4 – is sofosbuvir. Dit recent geïntroduceerd middel wordt ingezet bij de behandeling van hepatitis C. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW22 - 03-06-2016 | door SFK

Hogere prijs antidepressivum kost € 5 miljoen extra

Tijdelijke prijsverhoging Parnate doet effect patentverloop Lexapro teniet

Apothekers verstrekten in 2015 voor € 52 miljoen aan antidepressiva. Ongeveer 10% daarvan was het gevolg van een tijdelijke prijsverhoging van het antidepressivum Parnate. Dit maskeerde de besparing door patentverloop van Lexapro. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW21 - 27-05-2016 | door SFK

Opnieuw meer generieke medicijnen verstrekt

Nieuw-Zeelandse Kiwi-model met centrale inkoop generieken is niet goedkoper

Ruim 72% van de receptgeneesmiddelen die openbare apotheken verstrekken is een generiek geneesmiddel, terwijl hun kosten nog geen 17% van het totaal uitmaken. Ondanks dat Nederland hiermee in Europa een van de gunstigste volume-kosten-aandelen kent, roept de politiek op tot een systeem met centrale inkoop zoals in Nieuw-Zeeland. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 20 - 13-05-2016 | door SFK

Afwijking preferentiebeleid bij zesde deel verstrekkingen

Bijna de helft van afwijkingen heeft logistieke oorzaak

Apothekers leveren bij een zesde deel van de verstrekkingen binnen het preferentiebeleid een ander geneesmiddel af dan het door de zorgverzekeraar aangewezen preferente middel. Apothekers geven aan dat dit bij 56% van de afwijkingen een medische noodzaak heeft en bij 44% een logistieke noodzaak. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 18 - 06-05-2016 | door SFK

Kwart miljoen magistrale bereidingen in 2015

In twee jaar tijd een ander beeld van door apotheken verstrekte bereidingen

Door de opname van door-geleverde bereidingen in de G-Standaard vertonen verstrekkingscijfers van bereidingen nu een getrouwer beeld dan voor 2014. Dat blijkt uit een vergelijking van de SFK over de aantallen bereidingen in 2013 en 2015. Dexamfetamine is het vaakst verwerkte, werkzame bestanddeel in magistrale bereidingen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 17 - 29-04-2016 | door SFK

Geen groei in gebruik nieuwe diabetesmiddelen

Stabilisatie is in lijn met NHG-advies om terughoudend voor te schrijven

Na enkele jaren van groei is het gebruik van de nieuwe generatie diabetesmiddelen ook in 2015 ongeveer gelijk aan dat in 2013 en 2014. Het gebruikersaandeel van deze middelen binnen de orale antidiabetica bedraagt in die jaren zo’n 9%, het aandeel in de kosten ongeveer 67%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 16 - 22-04-2016 | door SFK

Vanaf april weer lagere geneesmiddelprijzen

Ruim de helft van prijsdalingen is direct gevolg van de prijzenwet

De Wet Geneesmiddelenprijzen is al twintig jaar het belangrijkste prijsbeheersingsinstrument van de overheid. Nieuwe wettelijke maximumprijzen leiden in april tot een daling van het prijspeil van receptgeneesmiddelen met 0,7%. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 15 - 15-04-2016 | door SFK

Verdubbeling van gebruik nieuwe antistollingsmiddelen

Ontwikkeling antistollingsmiddelen wijkt af van stabiel beeld CVRM-medicatie

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2015 aan ruim 4,4 miljoen inwoners een geneesmiddel dat hoort tot de groep CVRM-middelen. Dat zijn er ruim 50.000 meer (+1,5%) dan in 2014. Gebruikscijfers van deze middelen vertonen een stabiel beeld. De antistollingsmiddelen vormen daarop een uitzondering. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 14 - 08-04-2016 | door SFK

Medicijngebruikers wisselen minder van zorgverzekeraar

Voormalige ziekenfondsen nog altijd dominant in de regio

Rond de jaarwisseling wisselde 4,3% van de medicijngebruikers van zorgverzekeraar. Nederlanders die geen geneesmiddelen gebruiken, stappen aanzienlijk vaker over. Toch hebben de voormalige ziekenfondsen tien jaar na invoering van het huidige verzekeringsstelsel in de meeste regio’s nog steeds een dominante marktpositie. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 13 - 01-04-2016 | door SFK

Uitgaven farmaceutische zorg met 3,3% gestegen

Groot deel uitgavenstijging in 2015 komt voor rekening dure geneesmiddelen

De uitgaven aan farmaceutische zorg via de openbare apotheken namen in 2015 toe tot € 4266 miljoen. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de overheid is dit opnieuw een meevaller, al is die niet zo groot als vorige jaren. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 12 - 25-03-2016 | door SFK

Iets minder assistenten, iets meer contracturen

Aantal fte’s apothekersassistenten dit jaar vrijwel gelijk aan vorig jaar

Volgens opgave van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken waren op 1 januari van dit jaar 16.159 apothekersassistenten werkzaam in Nederlandse openbare apotheken. Daarnaast waren er 7950 mensen als ondersteunend medewerker in dienst van apotheken. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 11 - 18-03-2016 | door SFK

Aantal oxycodon-gebruikers in drie jaar tijd verdubbeld

Ook gebruik van andere sterkwerkende opioïden blijft stijgen

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan ongeveer een half miljoen mensen een sterkwerkend opioïde. Dat zijn er 200.000 meer dan in 2012, een toename van zo’n 67%. Bijna vier vijfde van deze toename komt op het conto van oxycodon, waarvan het aantal gebruikers in drie jaar tijd verdubbelde. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 10 - 11-03-2016 | door SFK

Bisfosfonaatgebruik bij osteoporose neemt af

Aantal gebruikers vitamine D3 en calcium blijft toenemen

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan 240.000 mensen een bisfosfonaat voor osteoporose. Dat zijn er 15.000 minder dan in 2014. Ook in dat jaar nam het aantal gebruikers met 15.000 af vergeleken met 2013. Dit komt neer op een daling van bijna 11% in twee jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 9 - 04-03-2016 | door SFK

Aantal openbare apotheken vrijwel onveranderd in 2015

Bijna 90% van openbare apotheken bij keten, formule of zorgmakelaar

Het aantal apotheekvestigingen in Nederland is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Er is wel een lichte toename van het aantal poliklinische apotheken. Bijna 90% van alle openbare apotheken doet voor contracteerafspraken een beroep op een keten, formule of zorgmakelaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 8 - 26-02-2016 | door SFK

Medicatie door tandartsen vooral bestrijding bacteriën

Afwijkend beeld bij kaakchirurgen met vooral pijnbestrijding

Apothekers verstrekten in 2015 ruim 1 miljoen keer een geneesmiddel waaraan een recept van een tandarts of een kaakchirurg ten grondslag lag. Tandartsen, die ongeveer 70% van deze recepten voor hun rekening nemen, schrijven het meest een antibioticum voor. Kaakchirurgen bestrijden met hun recepten vooral pijn. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 7 - 17-02-2016 | door SFK

Bijna kwart miljard euro buiten het basispakket

Eigen betalingen aan receptgeneesmiddelen in 2015 vrijwel gelijk aan 2014

De uitgaven aan receptplichtige geneesmiddelen die niet binnen de basisverzekering vallen, bedroegen in 2015 € 195 miljoen. Daarnaast moesten patiënten voor € 41 miljoen bijbetalen omdat de prijs van de fabrikant hoger was dan de door de overheid gestelde limiet. Met een totaal van € 236 miljoen zijn die uitgaven daarmee vrijwel gelijk aan die van 2014. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 6 - 10-02-2016 | door SFK

Diclofenac opnieuw meeste gebruikers

Vitamine D-preparaat colecalciferol nieuwkomer in de top 10

Onstekingsremmer diclofenac was ook in 2015 het pakketgeneesmiddel met de meeste gebruikers. Vorig jaar verstrekten openbaar apothekers dit middel één keer of vaker aan bijna 1,3 miljoen Nederlanders. Na een sterke toename van het aantal gebruikers in de afgelopen jaren staat colecalciferol voor het eerst in de top 10. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 5 - 05-02-2016 | door SFK

Helft astma/COPD-medicatie betreft multisource-middel

Voor beginnende gebruikers salmeterol met fluticason in preferentiebeleid

Apothekers verstrekten vorig jaar aan 1,7 miljoen mensen een keer of vaker een geneesmiddel bij astma/COPD. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal ging het om bijna 7,3 miljoen verstrekkingen. Slechts in de helft van die gevallen betrof het multisourcemedicatie. Naar verwachting zal dat dit jaar toenemen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 4 - 29-01-2016 | door SFK

Document acties

Back to top