Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorschrijfreden meest vastgelegd bij colchicine

Jicht meest vastgelegde reden van voorschrijven

PW35 - 03-09-2021 | door SFK
De Regeling Geneesmiddelenwet verplicht sinds 2012 aan voorschrijvers om de reden van voorschrijven op het recept te vermelden bij 23 geneesmiddelen. Van deze middelen heeft colchicine de meeste verstrekkingen met een voorschrijfreden. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De 23 geneesmiddelen uit de regeling staan op de lijst omdat ze in verschillende doseringen bij meerdere indicaties worden voorgeschreven, een smalle therapeutische breedte hebben of ernstige bijwerkingen kennen. Door de reden van voorschrijven te vermelden kan de apotheker verifiëren of de dosering past bij de voorschrijfreden. Voor het vastleggen hiervan worden de ICPC1-coderingen gebruikt.

De SFK ontvangt de reden van voorschrijven als deze in het apotheekinformatiesysteem (AIS) bij de verstrekking is vastgelegd. In 2020 ontving de SFK van 704 apotheken één of meerdere verstrekkingen met voorschrijfreden. Binnen deze apotheken varieert het aantal aangeleverde verstrekkingen met voorschrijfreden tussen de één en duizenden. De mate waarin de SFK verstrekkingen met voorschrijfreden ontvangt verschilt ook per AIS-leverancier. Om deze redenen kan de SFK alleen inzicht geven in het deel van de verstrekkingen met voorschrijfreden die zij ontvangt en niet in de mate waarin de voorschrijfreden is vermeld.

In 2020 telde de SFK ruim 300.000 verstrekkingen waarbij een reden van voorschrijven was vastgelegd.

Hiervan betrof 49% een artikel buiten de lijst van 23. Dit aandeel lag in eerdere jaren – met 42% in 2019 en 18% in 2018 – beduidend lager. De meeste verstrekkingen buiten de regeling zijn voor het antibacteriële middel nitrofurantoïne met als meest vastgelegde reden van voorschrijven een blaas-/urineweginfectie.

De lijst van 23

51% van de verstrekkingen met vastgelegde reden betreft een middel uit de lijst van 23. De onstekingsremmer colchicine heeft het grootste aandeel hierin. Het gaat hierbij om 18,4% van de verstrekkingen van de middelen van de lijst van 23 met een vastgelegde reden van voorschrijven.

Jicht is met 89% de belangrijkste reden van voorschrijven. Daarna volgt het antimycoticum fluconazol. Dit wordt bij 51% van de verstrekkingen voorgeschreven voor een vaginale candida-infectie.

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

Back to top