Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW42

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Jong talent

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor de farmaceutische zorg in Nederland, is de meest logische conclusie als je hoort wat jonge apothekers en onderzoekers in hun mars hebben. Op het najaarscongres van de KNMP werden onlangs de drie winnaars bekendgemaakt van de KNMP Studentenprijs. De een werd door zijn universitaire begeleiders bejubeld als “een van de meest veelzijdige, visionaire, ondernemende, gepassioneerde en sociaal vaardige studenten die momenteel binnen de Universiteit Utrecht rondloopt”.

19-10-2018 | door Frans van den Houdt

Bruins: zeven nieuwe geneesmiddelen in de sluis

Zeven nieuwe dure geneesmiddelen komen in het eerste en tweede kwartaal van 2019 via de pakketsluis in aanmerking voor prijsonderhandelingen met de fabrikant. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg gemeld aan de Tweede Kamer.

08-10-2018 | door PW

Succesvolle hectiek

Je herkent ze vast wel: de dagen waarop je geleefd wordt tijdens je werk als apotheker.

19-10-2018 | door Chiara van Rodijnen

Nederland organiseert conferentie antibioticaresistentie

Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseert Nederland in april 2019 een wereldwijde ministeriële conferentie over de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekend gemaakt tijdens de G20 in Argentinië.

05-10-2018 | door PW

Nieuwe normen medicatieveiligheid voor verpleegzorg

Omdat veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatieverstrekking start de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid.

05-10-2018 | door PW

IGJ: apotheek Jacofarma is weer veilig

Het risico op fouten bij het verpakken in central filling-apotheek Jacofarma in Barendrecht is voorbij: de apotheek voldoet aan de normen. Daarmee beëindigt de aanwijzing die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) had opgelegd aan de apotheek.

04-10-2018 | door PW

CBG: zelfzorgmiddelen vermelden houdbaarheid na openen

Op 92% van de zelfzorgmiddelen staat nu of binnenkort de houdbaarheid na openen vermeld op de verpakking. Hiermee hebben de fabrikanten massaal gehoor gegeven aan een oproep van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

11-10-2018 | door PW

Herexamen 2018PW42

Welke uitspraak over paroxetine is juist?

18-10-2018 | door Maaike van der Lee (LUMC)

PRAC: restrictie gebruik (fluor)chinolonen

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert een restrictie op het gebruik van (fluor)chinolonen.

05-10-2018 | door PW

Anticonceptie-advies bij hiv-remmer dolutegravir

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) bevestigt haar eerdere advies over dolutegravir: uit voorzorg moeten vrouwen die zwanger kunnen worden effectieve anticonceptie gebruiken als zij de hiv-remmer dolutegravir gebruiken.

18-10-2018 | door PW

Half miljoen mensen krijgt medicatie in weeksysteem

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan ongeveer een half miljoen mensen medicatie via weekdoseersystemen. Zij ontvingen hun medicatie gemiddeld een keer per elf dagen. Twee derde van de medicatierolgebruikers ontving daarin een maagbeschermer en bijna de helft een cholesterolverlager. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

19-10-2018 | door SFK

‘Enorme berg kennis van CBG moet beter ingezet voor patiënt’

Patiëntparticipatie en begrijpelijke patiëntinformatie zijn speerpunten voor Ton de Boer, die nu ruim een jaar voorzitter is van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. “Terecht willen patiënten betrokken worden bij geneesmiddelontwikkeling en meedenken over de eindpunten van een studie.”

19-10-2018 | door Frans van den Houdt

Statinegebruik blijft mogelijk na verdwijnen spierklachten

Bij gebruik van statines kunnen spierklachten ontstaan. Dit kan een reden zijn voor verminderde therapietrouw of staken van de behandeling met statines. Goede begeleiding van deze patiënten is daarom van belang. Behandeling met een andere statine of andere cholesterolverlagende middelen is mogelijk zonder dat opnieuw spierklachten ontstaan.

19-10-2018 | door Julia van den Adel en Linda Härmark

eHealth helpt laaggeletterde medicatie veilig te gebruiken

Door gebruik te maken van eHealth kan veilig medicijngebruik van laaggeletterden worden bevorderd. De toepassingen die ingezet worden moeten wel eerst getest zijn bij deze groep en inspelen op het gebruikersprofiel en kennisniveau van de patiënt. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van de Hogeschool Utrecht naar laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en eHealth-ondersteuning.

19-10-2018 | door Noura El Khattabi en Bas Steunenberg

Specialistische hulp thuis

Door de thuistoedieningsservice van poliklinisch apotheker Harris Vencken in het Maxima Medisch Centrum hoeven patiënten niet meer voor een infuus naar het ziekenhuis.

19-10-2018 | door Geert Westerhuis

Jacco Pesser nieuw bestuurslid LOA

Apotheker Jacco Pesser is verkozen tot het nieuwe bestuurslid van de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). Dit gebeurde tijdens de LOA-sectieledenvergadering op het KNMP Najaarscongres van dinsdag 9 oktober in Utrecht. De leden van de sectie LOA konden tot en met 5 oktober hun stem uitbrengen.

19-10-2018 | door KNMP

Handleiding Substitutie na 5 jaar grondig herzien

De handleiding Geneesmiddelsubstitutie is na vijf jaar inhoudelijk grondig herzien. Naast de herziening van de handleiding gaat vanaf november het traject ‘Verantwoord Wisselen’ van het ministerie van VWS van start.

19-10-2018 | door KNMP

Het KNMP-voorschrift van de basis­instellingen AIS herzien

De KNMP heeft samen met apothekers en softwareleveranciers het voorschrift over basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS) herzien. Apothekers kunnen met de aangepaste instellingen testen of het systeem een melding geeft wanneer er geen kinderdosering is voor het betreffende geneesmiddel.

19-10-2018 | door KNMP

Substitutie

De apotheker tracht de meest optimale combinatie tussen patiënt en geneesmiddel te bewerkstelligen. Om tot deze match te komen is soms substitutie van het geneesmiddel nodig. Bij geneesmiddelsubstitutie moet de apotheker een balans vinden tussen de verwachtingen en behoeftes van de individuele patiënt, de wensen van de voorschrijver en de solidariteit met de maatschappij. Daarbij neemt hij ook de vergoeding van het geneesmiddel in acht.

19-10-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

Verkennen, verdiepen en verbreden in Nationaal Farmaceutisch Museum

De website van het Nationaal Farmaceutisch Museum (NFM) heeft een flinke make-over gehad. Het virtueel museum geeft het publiek een inkijk in wat de farmacie te bieden heeft. Toine Pieters, hoogleraar Geschiedenis van de farmacie: “In het NFM laten we zien wat geneesmiddelen door de eeuwen heen hebben betekend voor de mens.”

19-10-2018 | door Ilse Boekweg

‘Het zalfpotje had eeuwenlang in de gracht gelegen’

Jaarlijks komen tienduizenden vragen van apothekers binnen bij de helpdesks van de KNMP en SFK. De medewerkers achter de helpdesks bespreken veelvoorkomende en lastige vragen, tips en bijzondere zaken. De helpdesk van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) is deze keer aan de beurt. Apothekers consulteren deze helpdesk voor vragen over productzorg rond de 3000 keer per jaar.

19-10-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top