Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe normen medicatieveiligheid voor verpleegzorg

PW42 - 05-10-2018
Omdat veel calamiteiten in de verpleegzorg worden veroorzaakt door onzorgvuldigheden rondom medicatieverstrekking start de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid.
Nieuwe normen medicatieveiligheid voor verpleegzorg

De nieuwe normen geven de IGJ de mogelijkheid medicatieveiligheid in de verpleegzorg  thematisch te onderzoeken. Zo zien de inspecteurs direct of verbetermaatregelen na een calamiteit ook daadwerkelijk in de organisatie zijn geborgd.

Bij de selectie van de normen, die zijn afgestemd met de zorgaanbieders en brancheorganisaties, is aandacht voor het veilig voorschrijven, medicatiebeoordeling en medicatieoverdracht. Dit zijn ook de risico’s en aandachtspunten uit het IGJ-rapport ‘Veilig voorschrijven moet beter’ dat begin vorig jaar werd gepubliceerd.

De normen en toetsingscriteria in het nieuwe toetsingskader zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en de veldnormen die in de verpleegzorg zijn beschreven. De inspectie heeft het toetsingskader getest bij zes zorgaanbieders.

 

Document acties

Back to top