Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Anticonceptie-advies bij hiv-remmer dolutegravir

PW42 - 18-10-2018
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) bevestigt haar eerdere advies over dolutegravir: uit voorzorg moeten vrouwen die zwanger kunnen worden effectieve anticonceptie gebruiken als zij de hiv-remmer dolutegravir gebruiken.
Anticonceptie-advies bij hiv-remmer dolutegravir

Voorafgaand aan de behandeling met dolutegravir moet een zwangerschapstest worden gedaan. Tijdens het eerste trimester van de zwangerschap mag dolutegravir niet gebruikt worden, tenzij een alternatief niet beschikbaar is. Dit advies heeft de PRAC uitgebracht naar aanleiding van voorlopige onderzoeksresultaten die lieten zien dat sommige baby’s met neuraalbuisdefecten werden geboren wanneer de moeders dolutegravir gebruikten op het moment dat ze zwanger werden. 

Document acties

Back to top