Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PRAC: restrictie gebruik (fluor)chinolonen

PW42 - 05-10-2018
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert een restrictie op het gebruik van (fluor)chinolonen.
PRAC: restrictie gebruik (fluor)chinolonen

Na evaluatie van de bijwerkingen beveelt de PRAC aan het gebruik van deze antibiotica te beperken tot de behandeling van infecties waarvoor een antibioticum essentieel is en andere antibiotica niet gebruikt kunnen worden. Een aantal geneesmiddelen uit deze antibioticaklasse worden van de markt gehaald, omdat ze alleen nog geregistreerd waren voor infecties die niet meer met deze klasse van geneesmiddelen behandeld mogen worden. In Nederland zijn deze middelen niet (meer) geregistreerd.

Dit advies volgt naar aanleiding van de herbeoordeling van meldingen van invaliderende en potentieel langdurige bijwerkingen die bij gebruik van deze antibiotica gerapporteerd werden. Deze zeldzame bijwerkingen traden voornamelijk op in spieren, pezen, botten en het zenuwstelsel van patiënten. Bij de beoordeling werd gebruik gemaakt van de inzichten die patiënten, zorgverleners en academici tijdens de publieke hoorzitting van het Europese medicijnagentschap (EMA) in juni van dit jaar presenteerden.

 

Document acties

Back to top