Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 40/41, jaar 2014

dossier Brein

3 oktober 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Een onsje meer

column

29-09-2014 | door Jaap Dik

Wijk doet straks groter beroep op apothekers

De eisen die de samenleving aan de apotheker stelt, nemen toe door de komende overheveling van de langdurige zorg naar de wijken. Dat zei vice-voorzitter Marleen Barth van de KNMP bij de uitreiking van het rapport De apotheker in de wijk aan PvdA-Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu.

25-09-2014 | door f.baltesen@pw.nl

Herexamen 2014 PW 40/41

Temperatuur heeft de meeste invloed op chemische en microbiologische kwaliteit. Hydrolyse- en oxidatiereacties verlopen in het algemeen trager bij lagere temperatuur. Ook geldt voor de meeste micro-organismen dat zij zich bij een lage temperatuur minder snel vermeerderen. Sommige preparaten kunnen beter juist niet in de koelkast bewaard worden. In welke situatie moet op het etiket vermeld worden “beneden 25 ºC, niet in de koelkast of vriezer”? a. bij afleveren fytomenadiondrank 10 mg/ml; b. bij afleveren prednisolondrank; c. oogdruppels na aanbreken; d. alle antwoorden zijn juist.

03-10-2014 | door PW

Ary van der Kuy overleden

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog dr. Ary van der Kuy (85) is op 13 september overleden.

26-09-2014 | door DEB422443

Pieter van Zwieten overleden

Farmacoloog prof. dr. Pieter van Zwieten (77) is op 17 september overleden.

26-09-2014 | door DEB422443

KNAW: schaf dierproeven af bij biologicals

Bij biologicals zijn proeven met niet-humane primaten (NHP’s) niet langer nodig. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit geen extra informatie over de veiligheid van deze geneesmiddelen oplevert.

22-09-2014 | door DEB422443

Schippers prijst apothekers om aanpak medicijnentekorten

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid erkent dat apothekers “een buitensporige verhoging van de werklast” ervaren door het hoge aantal geneesmiddelentekorten. “Dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de overige dienstverlening van de apothekers”, aldus Schippers. Ze kondigt maatregelen aan om de tekorten terug te dringen.

19-09-2014 | door f.baltesen@pw.nl

GSK krijgt boete van € 380 miljoen voor fraude China

De rechtbank in de Chinese provincie Hunan heeft het Britse farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) vanwege omkoping beboet met € 380 miljoen. Volgens de rechtbank heeft GSK op duidelijke wijze de Chinese wet geschonden “door mensen om te kopen met als doel oneerlijke handelsvoordelen te behalen”. De verantwoordelijke directeur van GSK-China, Mark Reilly, krijgt een celstraf van drie jaar.

19-09-2014 | door f.baltesen@pw.nl

Vaker laag TSH bij metformine dan bij sulfonylureumderivaat

Patiënten met hypothyreoïdie die metformine gebruiken, hebben 55% meer risico op lage thyroid stimulating hormone (TSH)-spiegels dan mensen met deze aandoening die een sulfonylureumderivaat gebruiken.

02-10-2014 | door PW

Bijwerkingen labetalol en rivastigmine

Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van tepelpijn bij labetalol en van huidreacties bij generieke substitutie van rivastigmine.

30-09-2014 | door PW

FDA laat naloxegol toe

De FDA heeft naloxegol-tabletten goedgekeurd voor de behandeling van opioïde-geïnduceerde obstipatie bij volwassenen met chronische niet-oncologische pijn.

01-10-2014 | door PW

Degeneratieve neurologische ziekten vertonen stabiel beeld

De Europese Raad van het Brein heeft 2014 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Brein. Ook het KNMP Najaarscongres staat in het teken van het brein. Op het congres gaat de aandacht vooral uit naar drie ingrijpende aandoeningen: dementie, ziekte van Parkinson en multiple sclerose.

29-09-2014 | door SFK

‘Antidepressiva zijn geen antidepressiva’

Hij was betrokken bij de totstandkoming van de DSM-5, en schreef er een kritisch boek over. Psychiater Jim van Os vindt dat conventionele diagnosen psychiatrisch patiënten onterecht afschrijven. “En een pil ondersteunt het herstelvermogen, niet andersom.”

03-10-2014 | door m.croon@pw.nl

'Apotheker kan huisarts actiever adviseren over antidepressiva’

Huisartsen hebben bij het voorschrijven van antidepressiva naast de NHG-standaard Depressie behoefte aan informatie over afbouwen en switchen. Uit een onderzoek onder bijna honderd huisartsen blijkt dat ze daarvoor vaker de psychiater consulteren dan de op dit terrein deskundige apotheker.

03-10-2014 | door Ellen Koster, Daphne Philbert, Jeroen van Lieshoud, Marcel Bouvy

Verschil tussen dementie ouderen en jongeren

“Tijdens mijn lezing zal ik aantippen welke soorten dementie er zijn”, zegt prof. dr. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur van het VUmc Alzheimercentrum in Amsterdam.

03-10-2014 | door PW

‘Benzo’s verhogen kans op alzheimer’

Overbehandeling van ouderen is volgens Dick Swaab, emeritus hoogleraar neurobiologie en directeur van het Nederlands Herseninstituut, een probleem waar apothekers alert op moeten zijn.

03-10-2014 | door PW

KNMP Najaarscongres

03-10-2014 | door PW

‘Wees waakzaam op bijwerkingen’

“Ik wil apothekers bijpraten over het belang van opname van mogelijke bijwerkingen in de differentiaaldiagnose van neurodegeneratieve aandoeningen.”

03-10-2014 | door PW

‘MS-patiënten komen terug in de apotheek’

Veel patiënten met multiple sclerose (MS) krijgen hun geneesmiddelen thuis afgeleverd door een landelijke apotheekorganisatie. Openbaar apothekers zijn daardoor minder dan voorheen betrokken bij hun behandeling.

03-10-2014 | door PW

‘Zonder data geen medicatieoverdracht’

Ziekenhuisapotheker Fatma Karapinar van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam zet tijdens de lunch de bezoekers aan het denken.

03-10-2014 | door PW

Lichaamstemperatuur stuurt effectiviteit farmacotherapie

Verlaging (hypothermie) of verhoging (hyperthermie) van de lichaamstemperatuur kan effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen beïnvloeden. Zowel farmacokinetische als farmacodynamische processen kunnen temperatuurafhankelijk zijn. Omgekeerd kunnen geneesmiddelen effect hebben op de lichaamstemperatuur.

03-10-2014 | door Marcel van den Broek

Darapladib: geen verschil

Er is niet minder risico op een volgend ernstig coronair event met darapladib, een orale remmer van het eiwit lipoproteine PLA2 dat betrokken zou zijn bij het ontstaan van atherosclerose.

02-10-2014 | door PW

COPD: combinatie is beter dan LABA alleen

COPD-patiënten lijken baat te hebben bij inhalatiecorticosteroïden naast langwerkende luchtwegverwijders. De combinatie leidt tot minder sterfte en opnamen dan het gebruik van langwerkende luchtwegverwijders alleen.

01-10-2014 | door Cindy Reinders

Depressie: ook placebo werkt

Placebo en antidepressiva zijn even effectief. Dat blijkt uit een Amerikaanse dubbelblinde studie onder 88 patiënten met een ernstige depressie.

30-09-2014 | door PW

Overbehandeling antibiotica

Ruim elf miljoen overbodige voorschriften per jaar in Amerika; dat stellen onderzoekers over het gebruik van antibiotica bij kinderen met een acute luchtweginfectie [Pediatrics 2014, epub 15 september].

29-09-2014 | door PW

Sparren over richtlijnen helpt apotheker verder

Volgens de nieuwe Nederlandse Apotheek Norm moeten apothekers voldoen aan de richtlijnen farmaceutische zorg. Maar in de praktijk komen apothekers er nauwelijks aan toe deze te lezen. Tijdens bijeenkomsten van de Apothekers Vereniging Rijnmond doorlopen apothekers de richtlijnen gezamenlijk.

03-10-2014 | door Edwin Bos

Perampanel

Perampanel is een nieuw anti-epilepticum. Het Zorginstituut adviseert opname in het GVS, hetgeen inmiddels is gebeurd in hetzelfde cluster als topiramaat.

03-10-2014 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Insuline degludec

Insuline degludec is een nieuw, langwerkend basaal insuline-analogon. Het Zorginstituut heeft geadviseerd om het middel in het GVS op te nemen in één cluster met insuline glargine en insuline detemir, hetgeen inmiddels is gebeurd.

03-10-2014 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Probleem met het brein geeft probleem met het bot

Er bestaan verbanden tussen neurologische aandoeningen en botbreuken. Gebruik van geneesmiddelen (met name psychofarmaca), verhoogd valrisico en verzwakte botten spelen daarbij een rol. Onderzoek bracht in kaart welke aandoeningen en geneesmiddelen de risico’s verhogen en in welke mate.

03-10-2014 | door Sander Pouwels

Nieuwe betrouwbare leverancier

Door gezamenlijke inspanning van de KNMP en de NVZA worden al vijftien jaar lang periodiek audits uitgevoerd bij leveranciers van grondstoffen, verpakkingen en medicinale gassen. Voor het eerst is ook een laboratorium geauditeerd.

03-10-2014 | door Oscar Smeets
Back to top