Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2014 PW 40/41

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 03-10-2014
Temperatuur heeft de meeste invloed op chemische en microbiologische kwaliteit. Hydrolyse- en oxidatiereacties verlopen in het algemeen trager bij lagere temperatuur. Ook geldt voor de meeste micro-organismen dat zij zich bij een lage temperatuur minder snel vermeerderen. Sommige preparaten kunnen beter juist niet in de koelkast bewaard worden. In welke situatie moet op het etiket vermeld worden “beneden 25 ºC, niet in de koelkast of vriezer”? a. bij afleveren fytomenadiondrank 10 mg/ml; b. bij afleveren prednisolondrank; c. oogdruppels na aanbreken; d. alle antwoorden zijn juist.

Goede antwoord: d.

Bij het bewaren van arachidehoudende dranken in de koelkast, zoals bijvoorbeeld fytomenadiondrank, kan de arachideolie stollen, waardoor ontmenging kan optreden.

Bij dranken zoals bijvoorbeeld prednisolondrank, met methylparahydroxybenzoaat (mob), is er bij bewaren beneden 15ºC kans op uitkristalliseren van het mob.

Bij oogdruppels is de activiteit van conserveermiddelen optimaal tegen micro-organismen die in een groeifase verkeren. De meeste organismen groeien sneller bij een hogere temperatuur en daarmee neemt de activiteit van conserveermiddelen toe. Daardoor kunnen oogdruppels na openen soms beter bij kamertemperatuur bewaard worden.

 

Bronnen: Bouwman R, Dreyer S. Grondstoffen. In: Bouwman Boer Y, Le Brun P, Oussoren C, et al. Recepteerkunde. Productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009:430-1. Formularium der Nederlandse Apothekers.

Document acties

Back to top