Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Een onsje meer

PW Magazine 40/41, jaar 2014 - 29-09-2014 | door Jaap Dik
column

Mevrouw kwam aan de balie met een recept, eerste uitgifte, voor een LMWH. Voor de niet-apothekers: dit zijn antistollingsmiddelen die gespoten worden. De assistent legde uit dat, voor een goede controle van de dosering, het gewicht van mevrouw van belang was.

Mevrouw schrok een beetje, de arts had er ook al naar gevraagd, was het écht zo belangrijk? In dat geval had ze misschien bij de arts niet helemaal het juiste gewicht opgegeven, ze had 96 kilo gezegd, maar was tijdens de vakantie wel tien kilo aangekomen. Op de vraag van de assistent of het dan 106 kilo was, aarzelde ze nog even. Na wat hoger/lager kwamen ze uit op 120 kilo.

En ze had er geen bezwaar tegen dat de assistent de dosering, die op het eerste gezicht leek te kloppen, nog even ging overleggen met de arts.

Afijn, de arts had geen weegschaal nodig gehad om te zien dat 96 kilo ver van de waarheid was. Op een wat beter tijdstip zou hij de adipositas nog aan de orde stellen; hij had de dosering op 120 kilo afgesteld.

Zo waren we een klein half uur verder en had het eerste-uitgiftegesprek nog niet eens plaatsgevonden. Ze zal straks toch geen bezwaar maken tegen de € 6?

Als een doseringswijziging volgend jaar geen ‘eerste-uitgifteprestatie’ meer is, wie betaalt dan de uren die gemoeid gaan met de arts bellen, navragen en uitpluizen?

Of zijn per 2015 alle doseringswijzigingen zonder meer correct?

Document acties

Back to top