Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 06, jaar 2012

10 februari 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Kiezen

Bij dit PW

10-02-2012 | door Léon Tinke

PPI’s: verhoogd risico heupfracturen

Chronisch gebruik van protonpompremmers (PPI’s) geeft bij postmenopauzale vrouwen een verhoogde kans op heupfracturen. Dit risico is het grootst bij vrouwen die langdurig PPI’s gebruiken of roken.

10-02-2012 | door Marc de Leeuw

Nitrofurantoïne bij verminderde nierfunctie: advies gewijzigd!

Per 1 december 2011 is de bewakingsgrens voor de creatinineklaring bij nitrofurantoïne verlaagd van 50 naar 30 ml/min.

10-02-2012 | door PW

Lichte toename aantal apotheken

Op 1 januari 2012 telde Nederland 1997 openbare apotheken. Er zijn vorig jaar 41 nieuwe apotheken bijgekomen, terwijl er 24 de deuren sloten. Deze lichte stijging van het aantal apotheken blijft echter achter bij de toename van het geneesmiddelgebruik.

10-02-2012 | door SFK

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

10-02-2012 | door KNMP

LNA-helpdesk onder de loep

Eind 2011 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over de LNA-helpdesk onder bijna honderd apotheken. We werden met een acht als rapportcijfer beloond. Het is belangrijk om feedback te krijgen zodat we onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

10-02-2012 | door Marijn Westphal

Voorlichting over oncolyticakuur stuk beter

Kankerpatiënten ontvangen niet altijd de informatie die ze wensen over hun oncolyticakuren. Om aan deze informatiebehoefte tegemoet te komen, biedt ‘Samenstellen Informatie over Bijwerkingen op maat’ uitkomst. De informatie van SIB op maat voldoet beter aan de wensen en eisen van de patiënten en levert ook voordelen op voor zorgverleners.

10-02-2012 | door C.R.M.E. Scheffers, D.E.M. van Balen, R. Lange, J.E. Nagtegaal en H.J. Bloemendal

Ander type bijwerkingen

Biologicals vormen een relatief nieuwe groep geneesmiddelen, die met name toepassing vinden bij kanker en auto-immuunziekten. Er was nog vrij weinig bekend over de bijwerkingen van biologicals die zich manifesteren nadat de middelen zijn geregistreerd. In een reeks onderzoeken is dit veiligheidsprofiel verder in kaart gebracht.

10-02-2012 | door T.J. Giezen, A.K. Mantel-Teeuwisse, S.M.J.M. Straus, H.G.M. Leufkens en T.C.G. Egberts

TNF-alfaremmers: kansen en bedreigingen

Ziekenhuisapothekers hebben hectische maanden achter de rug door de overheveling van TNF-alfaremmers. Volgens Loraine Lie-A-Huen, hoofd van de ziekenhuisapotheek in het AMC, is de hele operatie zonder problemen verlopen. Maar er zijn ook obstakels. “Minister Schippers verwacht dat we € 50 miljoen inkoopkorting bedingen. Dat is volstrekt onhaalbaar.”

10-02-2012 | door Edwin Bos

Bloeddruk voorspelt fibrilleren

Mannen op middelbare leeftijd met een ‘hoog normale’ bloeddruk (systolisch 130-139 mmHg en diastolisch 85-89 mmHg) hebben een verhoogd risico om later in hun leven atriumfibrilleren te ontwikkelen.

10-02-2012 | door DEB422443

Antihypertensiva: kans op jicht

Calciumantagonisten en de angiotensine-II-blokker losartan geven een lager risico op incidentele jichtaanvallen bij mensen met hypertensie. Diuretica, bètablokkers, ACE-remmers en andere angiotensine-II-blokkers daarentegen zijn geassocieerd met een toegenomen risico op jichtaanvallen.

09-02-2012 | door DEB422443

Afgevallen met GLP-1-agonisten

GLP-1-agonisten leiden tot gewichtsverlies bij patiënten met overgewicht en obesitas. Dat geldt voor zowel personen met als zonder diabetes type 2.

09-02-2012 | door DEB422443

Operatie knie-artrose kan later met juiste pijnmedicatie

Sommige patiënten met knie-artrose hadden hun operatie kunnen uitstellen als ze de juiste pijnmedicatie hadden gebruikt. Dit zegt promovenda Tineke de Boer van de Universiteit Utrecht.

09-02-2012 | door DEB409904

SSRI’s verhogen valrisico dementen

SSRI’s geven een verhoogd risico op valincidenten met als gevolg verwondingen bij demente verpleeghuisbewoners. Een dosering van 1,00 DDD geeft al een drievoudig verhoogd risico. De combinatie van SSRI’s met hypnotica of sedativa maakt de kans op vallen nog groter.

08-02-2012 | door Marc de Leeuw

Instructies risicomiddelen onderzocht

Voorlichtingsmaterialen die Nederlandse fabrikanten verplicht moeten verstrekken om risico’s van geneesmiddelen te beperken, voldoen aan de Europese eisen. Wel moet de kwaliteit hiervan verbeteren opdat duidelijker is dat het om gebruiksinstructies gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het CBG en de IGZ.

08-02-2012 | door Marc de Leeuw

Vieze smaak door angiotensine-II-antagonisten

In de afgelopen jaren ontving Lareb ruim veertig meldingen van smaakstoornissen bij gebruik van angiotensine-II-antagonisten.

08-02-2012 | door DEB409904

Benauwd door sitagliptine

Bij Lareb kwamen meldingen binnen van benauwdheid bij gebruik van sitagliptine.

08-02-2012 | door DEB409904

Slechter zien door tamsulosine

Tamsulosine wordt geassocieerd met visusproblemen.

07-02-2012 | door DEB409904

Bortezomib alleen intraveneus

Onjuiste toediening van bortezomib (Velcade) kan leiden tot doden.

07-02-2012 | door DEB409904

Hexaminolevulinaat schouwen voor gebruik

De oplossing van hexaminolevulinaat (Hexvix) moet na bereiding en voorafgaand aan gebruik goed worden bekeken.

07-02-2012 | door DEB409904

Tool stuurt taalniveau in patiëntenbijsluiter

Veel Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Door het aanbieden van begrijpelijke patiënteninformatie kan de apotheek de gezondheidsvaardigheden van laaggeletterde patiënten verbeteren.

07-02-2012 | door Channah Zijlstra

Exotisch

Producten leveren die anderen niet kunnen leveren. Dat is wat IP Pharmacy, voorheen de Internationale Apotheek Venlo, volgens apotheker Henk Zeemering doet. “Voor reguliere apotheken kan het lastig zijn deze producten te bestellen via voor hen niet-reguliere inkoopkanalen.”

07-02-2012 | door DEB409904

Bezorgde patiënt vaker therapieontrouw

Apothekers moeten vooral aandacht geven aan mensen die zich zorgen maken over hun medicatie en tegelijkertijd twijfelen of deze medicatie wel zo noodzakelijk is. Deze mensen stoppen 7 maal vaker binnen een maand met hun medicatie dan patiënten die het nut van medicatie inzien en zich daarover weinig zorgen maken.

01-02-2012 | door DEB422443

Bedrijven trekken samen op in strijd tegen tropische ziekten

Dertien farmaceutische bedrijven gaan samenwerken om tien van de zogeheten neglected tropical diseases (NTD's) te bestrijden. Dat maakt Pfizer bekend.

01-02-2012 | door DEB422443

Radboud lanceert app voor medicatieoverzicht

Het UMC St Radboud heeft drie nieuwe apps gelanceerd voor patiënten. Met een van de apps kan de patiënt een medicatieoverzicht opslaan op zijn smartphone.

31-01-2012 | door DEB420720

Huisarts wint zaak van NZa

Huisarts Glenn Mitrasing hoeft de boete die de Nederlandse Zorgautoriteit hem heeft opgelegd niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten. De huisarts had zijn gegevens voor een kostenonderzoek niet op tijd geleverd.

31-01-2012 | door DEB420720
Back to top