Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nitrofurantoïne bij verminderde nierfunctie: advies gewijzigd!

PW Magazine 06, jaar 2012 - 10-02-2012
Per 1 december 2011 is de bewakingsgrens voor de creatinineklaring bij nitrofurantoïne verlaagd van 50 naar 30 ml/min.

Tot 1 december 2011 was het advies voor nitrofurantoïne: Bij creatinineklaring 10-50 ml/min: gecontraïndiceerd, vervang nitrofurantoïne door een ander antibioticum. Dit advies werd in 2004 opgesteld door de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie op basis van de toen beschikbare literatuur.

Nieuwe inzichten

Recent is uit nieuw onderzoek gebleken dat nitrofurantoïne wel effectief is bij creatinineklaring kleiner dan 50 ml/min [Bains 2009]. Deze retrospectieve studie is uitgevoerd om het effect en de veiligheid van nitrofurantoïne bij patiënten met verminderde nierfunctie vast te kunnen stellen. De primaire uitkomst was genezing van de urineweginfectie, klinisch en/of microbiologisch. Dit werd bereikt bij 71% van de patiënten met verminderde nierfunctie (eGFR ≤ 50 ml/min) en bij 78% van de patiënten met eGFR >50 ml/min. De bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen.

Volgens de auteurs blijkt nitrofurantoïne ook effectief te zijn in patiënten met eGFR ≤ 50 ml/min. In de groep met verminderde nierfunctie was de eGFR gemiddeld 40 ml/min. Extrapolatie naar ernstig verminderde nierfunctie (eGFR < 30 ml/min) is daarom niet mogelijk.

Wijziging advies

Op basis van de gedane studie heeft de werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie besloten voor nitrofurantoïne de grens voor de creatineklaring te verlagen naar 30 ml/min. Deze wijziging is reeds doorgevoerd in het bestand van de G-Standaard van 1 december 2011.

Document acties

Back to top