Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

SSRI’s verhogen valrisico dementen

PW Magazine 06, jaar 2012 - 08-02-2012
SSRI’s geven een verhoogd risico op valincidenten met als gevolg verwondingen bij demente verpleeghuisbewoners. Een dosering van 1,00 DDD geeft al een drievoudig verhoogd risico. De combinatie van SSRI’s met hypnotica of sedativa maakt de kans op vallen nog groter.
SSRI’s verhogen valrisico dementen

Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door bewegingswetenschapper dr. Carolyn S. Sterke, onderzoeker aan de afdeling geriatrische geneeskunde van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. De studie is gepubliceerd in het British Journal of Clinical Pharmacology [e-publicatie 18 januari 2012].

De onderzoekers analyseerden gegevens over dagelijkse medicijngebruik en valincidenten van 248 demente bewoners van psychogeriatrisch verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam. Verzameling van deze gegevens vond plaats tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2008. In totaal komt dat neer op 85.074 persoonsdagen.

Antidepressiva werden gebruikt op 13.729 dagen (16%), SSRI’s namen hiervan het leeuwendeel, 11.105 dagen, voor hun rekening. In totaal vielen 152 van de 248 verpleeghuisbewoners 683 keer. Omgerekend kwam dat neer op 2,9 valincidenten per persoonsjaar, 38 personen vielen één keer en 114 personen vielen regelmatig.

Verwondingen en sterfte traden op bij 220 valpartijen: 10 keer was sprake van een heupfractuur, 11 keer trad een andere fractuur op, en 198 valincidenten veroorzaakten verwondingen als zwellingen en open wonden. Eén persoon overleed na een val.

Het risico op een val met een verwonding als gevolg bleek bij SSRI-gebruikers driemaal zo hoog als bij niet-SSRI-gebruikers. De onderzoekers stelden dat zelfs lage doseringen van SSRI’s de kans op een val verhogen. Die kans wordt drie keer zo hoog bij een SSRI-dosering van 1,00 DDD. De combinatie van een SSRI met hypnotica of sedativa zorgt voor een verdere verhoging van dit risico.

“Dat betekent dat we SSRI-gebruik in het verpleeghuis niet als eerste keus gebruiken bij depressieve dementen. We proberen het eerst op te lossen met kleine dingen, bijvoorbeeld een leuk muziekje. Bovendien werken SSRI’s bij dementen niet beter dan een placebo, zo blijkt uit recent onderzoek”, zegt Carolyn Sterke.

Document acties

Back to top