Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts wint zaak van NZa

PW Magazine 06, jaar 2012 - 31-01-2012
Huisarts Glenn Mitrasing hoeft de boete die de Nederlandse Zorgautoriteit hem heeft opgelegd niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten. De huisarts had zijn gegevens voor een kostenonderzoek niet op tijd geleverd.

De rechter oordeelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rekening had moeten houden met de praktische, medische en privéomstandigheden van huisarts Glenn Mitrasing uit Heerhugowaard. Verder zou de boekhouder van de huisarts wegens drukte niet in staat zijn geweest de gegevens op tijd te leveren.

Omdat Mitrasing melding heeft gemaakt bij de NZa van de bijzondere omstandigheden had de zorgautoriteit de huisarts uitstel dan wel vrijstelling moeten verlenen voor het meewerken aan het kostenonderzoek. Echter, hij kreeg een boete van € 1367 opgelegd van de zorgautoriteit. Mitrasing stapte naar de rechter.

Eind 2008 kreeg huisarts Mitrasing het verzoek van de NZa mee te werken aan het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008. Vierhonderd huisartsen leverden gegevens over hun verdiensten goed en op tijd aan. De NZA legde twee huisartsen, onder wie Mitrasing, een boete op voor het niet tijdig aanleveren van de informatie.

De NZa stelt dat uit de uitspraak blijkt dat de zorgautoriteit het volste recht heeft gegevens op te vragen voor kostenonderzoeken. De kritiek die Mitrasing zou hebben geuit op de uitvoering van het onderzoek acht de rechter ongegrond. Huisartsen zijn volgens de uitspraak van de rechter verplicht informatie bij kostenonderzoeken aan te leveren bij de NZa.

De zorgautoriteit zegt verder deze uitspraak bij komende kostenonderzoeken ‘ter harte te nemen’.

Document acties

Back to top