Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bortezomib alleen intraveneus

PW Magazine 06, jaar 2012 - 07-02-2012
Onjuiste toediening van bortezomib (Velcade) kan leiden tot doden.

Wereldwijd zijn sinds 2003 drie gevallen gemeld van onbedoelde intrathecale toediening van bortezomib met fatale afloop. De firma Janssen-Cilag waarschuwt in een brief aan zorgverleners om bortezomib 1 mg en 3,5 mg poeder voor injectie alleen intraveneus toe te dienen en voorzorgsmaatregelen te nemen om verwarring met intrathecale oncologische chemotherapie te vermijden. Bortezomib wordt gebruikt bij de behandeling van multipel myeloom, als monotherapie of in combinatie met oraal melfalan en prednison.

Bron: CBG

Document acties

Back to top