Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antihypertensiva: kans op jicht

PW Magazine 06, jaar 2012 - 09-02-2012
Calciumantagonisten en de angiotensine-II-blokker losartan geven een lager risico op incidentele jichtaanvallen bij mensen met hypertensie. Diuretica, bètablokkers, ACE-remmers en andere angiotensine-II-blokkers daarentegen zijn geassocieerd met een toegenomen risico op jichtaanvallen.

Dat blijkt uit vergelijking van de gegevens van 24.768 personen die last hadden van incidentele jichtaanvallen, met de gegevens van 50.000 gematchte controlepersonen. De leeftijd van de onderzoeksdeelnemers varieerde van 20 tot 79 jaar. De resultaten van deze studie, uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, zijn gepubliceerd in het British Medical Journal [BMJ 2012;344:d8190].

Document acties

Back to top