Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lichte toename aantal apotheken

PW Magazine 06, jaar 2012 - 10-02-2012 | door SFK
Op 1 januari 2012 telde Nederland 1997 openbare apotheken. Er zijn vorig jaar 41 nieuwe apotheken bijgekomen, terwijl er 24 de deuren sloten. Deze lichte stijging van het aantal apotheken blijft echter achter bij de toename van het geneesmiddelgebruik.

sfk logo

Het aantal apotheekvestigingen nam in 2011 per saldo met 17 toe, nadat het aantal apotheken in 2010 nagenoeg gelijk was gebleven. Dit komt neer op een toename van 0,8%. Gerelateerd aan het toename van het geneesmiddelgebruik is deze toename beperkt. De hoeveelheid verstrekte geneesmiddelen per apotheek, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), steeg namelijk met 3,5%.

Verstrekte de gemiddelde apotheek in 2010 zo’n 3,81 miljoen DDD’s, in 2011 is dat gestegen naar 3,95 miljoen DDD’s. Deze stijging van het aantal verstrekte DDD’s per apotheek was groter dan in de jaren daarvoor.

Openingen en sluitingen

Tegenover de 41 apotheken die in 2011 hun deuren openden, stonden 24 apotheken die definitief dicht gingen. De ontwikkelingen in het aantal apotheken dat zich richt op een specifieke vorm van dienstverlening – zoals poliklinische- en dienstapotheken – zijn vergelijkbaar met het jaar daarvoor. Onder de 41 nieuwe vestigingen in 2011 bevonden zich 6 poliklinische apotheken. Dit is aanzienlijk minder dan de 14  poliklinische apotheken die in 2009 hun deuren openden. De behoefte aan dienstapotheken lijkt te zijn vervuld, want evenals in 2010 bleef het aantal dienstapotheken ongewijzigd. Het aantal apotheken dat in 2011 definitief dicht ging is met 24 lichtelijk lager dan de jaren ervoor, toen van achtereenvolgens 28, 29 en 31 apotheken de deuren voorgoed op slot gingen.

Ketens en formules

Het aandeel van apotheken in eigendom van een keten in het totaal aantal openbare apotheekvestigingen bedroeg in 2011 31%. Gemeten naar apotheekvestigingen die in bezit zijn van een keten is Mediq de grootste. Dit bedrijf heeft zo’n 220 apotheken in eigendom. Daarnaast voeren ruim twintig zelfstandige apothekers als franchisenemer de Mediq-formule. De in 2010 gefuseerde ketens van Escura Apotheken en LLOYDS Apotheken vormen met 120 apotheken in eigendom en 40 franchisenemers de tweede apotheekketen van Nederland.

Eind 2011 werd bekend gemaakt dat beide ketens, onderdeel van Brocacef Holding, in 2012 verder gaan onder de naam BENU.

Alliance Healthcare is in 2011 qua omvang met 74 apotheken in eigendom de derde keten. Deze apotheken zijn in het straatbeeld als Kringapotheek herkenbaar, net zoals de zelfstandige apotheken die bij Alliance Healthcare zijn aangesloten. In totaal maken zo’n 260 apotheken gebruik van de Kring-formule. Daarnaast heeft Alliance Healthcare het internationale Boots apotheekconcept in Nederland verdubbeld van 9 naar 18 vestigingen. Tot slot nemen ruim 300 zelfstandige apotheken deel aan de Service apotheek formule.

In totaal is circa 55% van alle apotheken aangesloten bij een keten of een formule.

De grote ketens Mediq, BENU en Alliance Healthcare zijn, samen met kleinere apotheekketens Medsen Apotheek (42 apotheken), Thio Pharma (25), Zorggroep Almere (15) en SAL apotheken (11), aangesloten bij de ASKA, Associatie van Ketenapotheken.

2012pw06p09

Document acties

Reacties

10-02-2012 16:53
D.T. Hendriksz zegt:

Wellicht kan SFK de volgende keer de groei van het aantal inwoners van Nederland meenemen in de statistieken?

Vorig jaar is het aantal inwoners in Nederland gegroeid met 122.000 personen. De gemiddelde apotheek heeft een 8.000 patiënten. De autonome groei biedt groei aan 16 apotheken. Resteert 1 apotheek extra. Wellicht een "Nood-Apotheek" tbv de TNF alfa blokkers overheveling?

Dit soort berichten moeten in de huidige politieke/economische situatie met de grootste zorgvuldigheid worden gepubliceerd: VWS en ZN denken nu al snel; nog steeds meer apotheken? Daar zit dan nog steeds "lucht" in! Daar gaan we volgend jaar wat aan doen!

Zorgstelsel 2006 is bedoeld om lagere prijzen af te dwingen met gelijktijdig hogere kwaliteit. Wat kwaliteit is is niet omschreven.

SFK moet die boodschap eens tot zich nemen!

Back to top