Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 01, jaar 2012

dossier Psychofarmaca

6 januari 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Aanmelding als lid

Belanghebbenden wordt gewezen op de artikelen 3 en 5 van het Huishoudelijk Reglement.

06-01-2012 | door KNMP

Begeleiding bij antidepressiva kan vaak beter

Gebruikers van antidepressiva kregen een maand de mogelijkheid hun ervaringen met geneesmiddelvoorlichting te melden bij het Meldpunt Medicijnen. Daaruit blijkt dat de begeleiding van patiënten te wensen overlaat. De gevolgen zijn soms desastreus.

06-01-2012 | door René Groeneveld

Kwaliteitsproblemen bij Ben Venue Laboratories

In de zuidelijke productiefaciliteit van het bedrijf Ben Venue Laboratories (BVL) zijn kwaliteitsproblemen aan het licht gekomen. Deze hebben vooral te maken met de mogelijke aanwezigheid van deeltjes in het eindproduct.

06-01-2012 | door PW

Juiste naald bij Taxotere

Bij de bereiding van een infusieoplossing met Taxotere (docetaxel) moet een 21-gauge naald worden gebruikt bij het optrekken van de juiste hoeveelheid van het geneesmiddel uit de 1-vial Taxotere-injectieflacon.

06-01-2012 | door PW

Antipsychotica: langzamer cognitief herstel

Patiënten die na verloop van tijd gebruik van atypische antipsychotica stoppen of verminderen, scoren beter op neurocognitieve testen dan patiënten die dezelfde dosering blijven gebruiken. Dit blijkt uit promotieonderzoek van psychiater Gunnar Faber. Drie vragen aan Faber.

06-01-2012 | door PW

‘Ik moet opletten dat ik me niet druk maak’

Carola van Alphen uit Almere lijdt sinds haar zestiende aan schizofrenie. Het duurde jaren voordat de deskundigen een diagnose stelden. Na het uitproberen van diverse geneesmiddelen, heeft ze nu met een combinatie van Leponex en Dogmatil de stemmen in haar hoofd het zwijgen opgelegd.

06-01-2012 | door René Groeneveld

Minder obstakels studies

De Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) en het ministerie van VWS werken samen om vertragingen en ondoelmatige procedures bij klinisch onderzoek weg te werken.

06-01-2012 | door PW

Kritische blik op benzogebruik blijft nodig

Ondanks een lichte daling in het aantal gebruikers van benzodiazepines bestaat nog steeds de noodzaak te strijden tegen chronisch gebruik. Om patiënten te helpen iets tegen hun benzoverslaving te doen, hanteren apothekers Jacco Pesser en Harm Geers ieder hun eigen methode.

05-01-2012 | door Edwin Bos

Vertaalslag

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden om de psychiatrische patiënt zowel lichamelijk als psychisch goed te behandelen. Dat is volgens Josca Denissen, werkzaam in Ziekenhuisapotheek Altrecht, de oplossing om deze patiënten de zorg te geven die ze verdienen.

05-01-2012 | door Edwin Bos

Lithium werkt beter met lamotrigine

Patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis die tijdens een depressieve fase lamotrigine naast hun lithiumtherapie gebruiken, reageren beter op de medicatie. Terugkeer van depressieve periodes komen minder vaak voor. Dit blijkt uit onderzoek van psychiater Marc van der Loos van de Isala Klinieken in Zwolle.

05-01-2012 | door Mike Nettekoven

Apixaban niet beter dan enoxaparine

Bij zieke patiënten bleek tromboprofylaxe met oraal apixaban (tweemaal daags 2,5 mg gedurende dertig dagen) niet beter dan een kortere behandeling met subcutaan enoxaparine (eenmaal daags 40 mg gedurende zes tot veertien dagen).

05-01-2012 | door PW

Langer leven met everolimus

Everolimus toegevoegd aan de aromataseremmer exemestaan verlengt de progressievrije overleving van patiënten met hormoonreceptorpositieve borstkanker die eerder behandeld zijn met niet-steroïde aromatasaremmers, zoals letrozol of anastrozol.

05-01-2012 | door PW

HER2-borstkanker: pertuzumab erbij

De combinatie van pertuzumab met trastuzumab plus docetaxel, vergeleken met placebo met trastuzumab plus docetaxel, verlengt de progressievrije overleving van patiënten met gemetastaseerd HER2-positieve borstkanker (18,5 maanden versus 12,4 maanden).

05-01-2012 | door PW

Medicamenteuze ondersteuning bij alcoholverslaving

In Nederland drinken 8,5 miljoen mensen alcohol. Meestal is dit geen probleem, maar in sommige gevallen ontstaat er een alcoholverslaving. Tussen 2007 en 2009 voldeden 82.400 mensen aan de criteria voor alcoholverslaving.

05-01-2012 | door Mandy van Rhenen

‘Prioriteit voor apothekers: therapietrouw’

Antipsychotica verminderen de ernst en voortgang van schizofrenie, volgens prof. dr. René Kahn. Het zijn echter geen ideale middelen omdat zij onder meer bijwerkingen geven. Mede hierdoor is de therapietrouw bij gebruikers slecht. “Zo’n 70% tot 90% is gedeeltelijk ontrouw. Hier ligt een mooie rol voor apothekers.”

05-01-2012 | door Mike Nettekoven

Daling tariefinkomsten verwacht voor 2012

Het loslaten van de door NZa vastgestelde maximumtarieven voor de dienstverlening door apotheken zal in 2012 naar verwachting leiden tot een daling van de tariefinkomsten voor de gemiddelde apotheek van € 27.000. Nieuwe prestaties kunnen deze daling voor een deel compenseren.

05-01-2012 | door SFK

Psychiatrie

column

05-01-2012 | door Jaap Talsma

Kafkaësk

Bij dit PW

05-01-2012 | door Léon Tinke

Twijfel bij ADHD-medicatie op lange termijn

In hoeverre ADHD-medicatie op de lange termijn veilig is, is momenteel onderwerp van onderzoek. Er zijn bijvoorbeeld zorgen over psychiatrische bijwerkingen en de cardiovasculaire veiligheid van deze medicatie. Zelfs sterfgevallen zijn gemeld.

05-01-2012 | door Marc de Leeuw

Jan Smits: ‘Inkoop op kwaliteit te mager’

Zorgverzekeraars kopen onvoldoende kwaliteit in van apothekers. Ook veroorzaken zij verwarring bij patiënten door verschillend om te gaan met de vergoedingen voor zorgprestaties van apothekers. Dat stelt KNMP-voorzitter Jan Smits in zijn nieuwjaarsrede.

02-01-2012 | door DEB420720

Mediq levert TNF-alfaremmers namens ziekenhuizen

Mediq Pharma Services heeft met twaalf ziekenhuizen overeenkomsten gesloten voor de levering van TNF-alfaremmers aan patiënten.

02-01-2012 | door DEB400060

Mediq-apothekers kunnen zich inkopen

Apothekers werkzaam voor Mediq kunnen voortaan participeren in de apotheek. Apotheker Frans Jansen uit Gorinchem is de eerste die volgens het nieuwe model participeert.

28-12-2011 | door DEB409904
Back to top