Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

HER2-borstkanker: pertuzumab erbij

PW Magazine 01, jaar 2012 - 05-01-2012
De combinatie van pertuzumab met trastuzumab plus docetaxel, vergeleken met placebo met trastuzumab plus docetaxel, verlengt de progressievrije overleving van patiënten met gemetastaseerd HER2-positieve borstkanker (18,5 maanden versus 12,4 maanden).

Cardiovasculaire bijwerkingen kwamen bij de combinatie niet vaker voor. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek onder 808 patiënten [N Engl J Med; E-publicatie Baselga et al. 7 december 2011]. Febriele neutropenie en ernstige diarree (graad 3 of hoger) kwamen vaker voor in de pertuzumabgroep.

Document acties

Back to top