Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Langer leven met everolimus

PW Magazine 01, jaar 2012 - 05-01-2012
Everolimus toegevoegd aan de aromataseremmer exemestaan verlengt de progressievrije overleving van patiënten met hormoonreceptorpositieve borstkanker die eerder behandeld zijn met niet-steroïde aromatasaremmers, zoals letrozol of anastrozol.

Een internationaal onderzoek bij 724 patiënten laat dit zien [N Engl J Med; E-publicatie Baselga et al. 7 december 2011].

De gemiddelde progressievrije overleving was 10,6 maanden in de everolimusgroep en 4,1 maanden in de controlegroep. Bijwerkingen waren onder meer stomatitis (8% in de everolimusgroep versus 1% in de controlegroep), anemie (6% versus <1%), dyspneu (4% versus 1%), hyperglykemie (4% versus <1%) en vermoeidheid (4% versus 1%).

Document acties

Back to top