Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder obstakels studies

PW Magazine 01, jaar 2012 - 06-01-2012
De Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF) en het ministerie van VWS werken samen om vertragingen en ondoelmatige procedures bij klinisch onderzoek weg te werken.

Het ministerie heeft daarvoor een projectleider beschikbaar gesteld die het traject onder regie van de DCTF zal begeleiden. Speerpunten in het verbeterproces worden verwacht op het terrein van de procedures voor medisch-ethische toetsing, proefpersoneninformatie, proefpersonenverzekering en de opleiding en certificering van onderzoekers. Het doel is dat nieuwe geneesmiddelen sneller beschikbaar komen voor patiënten binnen het klinisch onderzoek.

Document acties

Back to top