Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Jan Smits: ‘Inkoop op kwaliteit te mager’

Zorgverzekeraars verzaken informatieplicht

PW Magazine 01, jaar 2012 - 02-01-2012
Zorgverzekeraars kopen onvoldoende kwaliteit in van apothekers. Ook veroorzaken zij verwarring bij patiënten door verschillend om te gaan met de vergoedingen voor zorgprestaties van apothekers. Dat stelt KNMP-voorzitter Jan Smits in zijn nieuwjaarsrede.
Jan Smits: ‘Inkoop op kwaliteit te mager’

Zorgverzekeraars zullen in 2012 de dienstverlening van apothekers honoreren; daarvan is KNMP-voorzitter Jan Smits overtuigd. “Maar dan moeten zorgverzekeraars daar wel naar handelen. Dat doen ze lang niet altijd.”

Uit de contractonderhandelingen blijkt volgens Smits dat de vier grote zorgverzekeraars onvoldoende inkopen op kwaliteit. Als voorbeeld noemt hij de opname en ontslag in het ziekenhuis. Smits: “De ene zorgverzekeraar verrekent de vergoeding met het ziekenhuis – de openbare apotheek heeft hier het nakijken – terwijl een andere deze opneemt in één tarief voor verschillende prestaties.”

Het gevolg is dat sommige patiënten moeten betalen voor medicatiebegeleiding als zij het ziekenhuis verlaten en anderen niet. “Dat is voor apotheken heel moeilijk uit te leggen aan patiënten.”

Inlichten

Smits roept zorgverzekeraars op hun verzekerden in te lichten over het al dan niet vergoeden van medicijnen en zorgprestaties. “Want zorgverzekeraars verzaken deze taak.”

Volgens Smits ervaren apothekers mede hierdoor grote drukte in hun apotheken. “Wij staan als KNMP klaar om apothekers te ondersteunen bij de problemen die zij ondervinden bij de invoering van vrije tarieven.”

Apotheekteams vertellen patiënten waarvoor apothekers verantwoordelijk zijn. Die taak vervullen zij volgens Smits met verve. “Maar apothekers willen absoluut niet verantwoordelijk zijn en verantwoordelijk gehouden worden voor de beslissingen van anderen.”

Smits doelt hiermee op het schrappen van belangrijke geneesmiddelen zoals maagzuurremmers uit het basispakket, de verhoging van het eigen risico en de eigen bijdragen en de verstrekking van TNF-alfaremmers via het ziekenhuis. “Allemaal keuzes van de politiek.”

Het ministerie van VWS heeft een campagne gelanceerd over de veranderingen in de zorg, maar deze is volgens Smits niet toereikend voor de farmacie. De KNMP informeert daarom zelf de patiënten in de apotheek via een krant en prijslijsten.

Diergeneesmiddelen

De KNMP blijft in 2012 focussen op medicatieveiligheid, farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw. In het nieuwe jaar verwacht Smits een doorbraak te kunnen forceren bij de verstrekking van diergeneesmiddelen. “Wij vinden als KNMP dat er een knip moet komen tussen voorschrijven en verstrekken van diergeneesmiddelen.”

Verder stelt Smits dat apothekers zich ook breder kunnen profileren door vaststellen en behandelen van kleine aandoeningen. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan het verminderen van de overbelasting van veel huisartsenpraktijken.

Dit nog onbenutte potentieel van de apotheek zal ook centraal staan tijdens het FIP-congres dat in oktober plaatsvindt. “De FIP viert haar honderdjarig bestaan in onze hoofdstad. Het bewijs dat we als sector in Nederland goed bezig zijn.”

Zie hier de webcast van de nieuwjaarsrede via KNMP.tv

Document acties

Reacties

02-01-2012 17:10
J.C. Kortekaas zegt:

“Het gevolg is dat sommige patiënten moeten betalen voor medicatiebegeleiding als zij het ziekenhuis verlaten en anderen niet. “Dat is voor apotheken heel moeilijk uit te leggen aan patiënten.”
Het als consument moeten betalen voor een prestatie uit het basispakket is niet toegestaan.
Hulpverleners dienen deze diensten onderling te verrekenen en mogen ze niet op de consument afwentelen. Dat lijkt me een economisch delict.

04-01-2012 09:18
I.C. van Golen zegt:

misschien kan de voorzitter ook nog wat stichtelijke tekst wijden aan het miserabele niveau van de beprijzing door zorgverzekeraars. als we ZN even mogen betitelen als de bv Platzak , kunnen verzekeraars beter helemaal niet gaan shoppen.

Back to top