Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lithium werkt beter met lamotrigine

PW Magazine 01, jaar 2012 - 05-01-2012
Patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis die tijdens een depressieve fase lamotrigine naast hun lithiumtherapie gebruiken, reageren beter op de medicatie. Terugkeer van depressieve periodes komen minder vaak voor. Dit blijkt uit onderzoek van psychiater Marc van der Loos van de Isala Klinieken in Zwolle.
Lithium werkt beter met lamotrigine

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben wisselende stemmingen. Daarbij worden manische fases afgewisseld met depressies. De stemmingsstabilisatoren lithium en in mindere mate valproïnezuur zijn werkzaam bij behandeling en preventie van depressieve episodes maar de effectiviteit is beperkt.

Van de atypische antipsychotica zijn alleen quetiapine en olanzapine (in combinatie met fluoxetine) effectief gebleken bij acute bipolaire depressie. Ook zijn deze twee middelen, toegevoegd aan lithium of valproaat, effectief in het voorkomen van nieuwe depressieve periodes.

Een andere mogelijkheid bij acute bipolaire depressies is lamotrigine, maar de studies hierbij spreken elkaar tegen. Uit de eerste gerandomiseerde en gecontroleerde klinische trial bleek lamotrigine significant beter te werken dan placebo, maar alleen bij de secundaire uitkomsten. Vier andere studies lieten geen verschil zien tussen lamotrigine monotherapie en placebo. Toch bleek uit de meta-analyse van deze vijf studies wel een effect voor lamotrigine.

Ook is lamotrigine onderzocht bij de langetermijnbehandeling van bipolaire stoornissen. In twee studies is dit middel vergeleken met placebo en lithium. Lamotrigine bleek hierin effectief in het voorkomen van nieuwe depressieve episodes en lithium in de preventie van manische episodes.

Van der Loos en collega’s onderzochten de effecten van toevoeging van lamotrigine bij 124 patiënten die al langere tijd lithium gebruikten [Bipolar Disord. 2011;13(1):111-7]. Tijdens de eerste acht weken bleek lamotrigine effectiever dan placebo. In week negen tot zestien bleek toevoeging van paroxetine aan de nonresponders (zowel bij de placebogroep als de lamotriginegroep) een verdere verbetering in effect te geven.

In week zestien was echter geen siginificant verschil tussen lamotrigine en placebo meer te zien. Wel bleek gedurende de rest van de studie (van in totaal 68 weken) dat lamotrigine de tijd tot een volgende depressieve periode verlengde van drieënhalve maand bij placebo naar tien maanden.

Lamotrigine verlengde de tijd tot een volgende depressieve periode naar tien maanden.

Document acties

Back to top