Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Antipsychotica: langzamer cognitief herstel

PW Magazine 01, jaar 2012 - 06-01-2012
Patiënten die na verloop van tijd gebruik van atypische antipsychotica stoppen of verminderen, scoren beter op neurocognitieve testen dan patiënten die dezelfde dosering blijven gebruiken. Dit blijkt uit promotieonderzoek van psychiater Gunnar Faber. Drie vragen aan Faber.

Wat was de aanleiding?

“Dat was een studie waarbij de onderzoekers patiënten die hersteld waren van een psychose in twee groepen verdeelden. Zes maanden na herstel kreeg één groep een lagere dosering, de andere groep ging op dezelfde voet verder. Na twee jaar bleek 35% van de patiënten die een lagere dosering had geslikt, betaald werk te hebben. In de andere groep was dat 17%. Dit verschil was net niet significant, maar in absolute aantallen wel aanzienlijk. Uit andere studies blijkt ook dat antipsychotica wel goed werken tegen psychoses maar dat ze weinig invloed hebben op het sociaal functioneren van patiënten.”

Wat hebt u gevonden?

“Ik heb ook twee groepen vergeleken waarbij we na zes maanden bij de helft van de patiënten de dosering verlaagden of het antipsychoticum stopten. De andere helft bleef dezelfde dosering slikken. De patiënten die de lagere dosering kregen, deden het beter op bepaalde neurocognitieve testen. Vooral op snelheid van informatieverwerking scoorden deze patiënten beter.”

Hoe komt dit?

“Waarom antipsychotica de informatieverwerking negatief beïnvloeden, is niet precies bekend. Bij makaken is aangetoond dat antipsychotica de hoeveelheid grijze stof in de hersenen verlagen. Deze middelen hebben dus een negatief effect op de hersenen. Maar daarentegen betwijfel ik of de wereld zonder antipsychotica kan. Bij patiënten die eerder psychoses hebben gehad, moeten we wel kijken of een lagere dosering mogelijk is.”

Document acties

Back to top