Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

EMA: geef uw mening

Het Europees medicijnagentschap (EMA) nodigt iedereen die gebruikmaakt van zijn communicatiekanalen uit de communication perception survey in te vullen.

PW36 - 04-09-2020 | door PW

Hoofdpijndossier

Berichtgeving over al dan niet vervuilde geneesmiddelen duikt de laatste jaren steeds vaker op. Inzake sartanen, ranitidine, metformine en recent paracetamol. Het lijkt onderhand op een hoofdpijndossier, maar gelukkig is er ook goed nieuws.

PW36 - 04-09-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Workshops over toepassen Richtlijnen Geïndividualiseerde distributievorm en Astma

De KNMP geeft een tiental workshops voor apothekers om de herziene KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) en de nieuwe richtlijn Astma te toetsen op toepassing en haalbaarheid.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

KNMP: geen discussie over veiligheid paracetamol

De veiligheid van het gebruik van paracetamol staat voor de KNMP niet ter discussie. Dit blijkt na onderzoek door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van negentien verschillende merken paracetamol 500 mg-tabletten die zijn onderzocht op PCA.

PW36 - 04-09-2020 | door KNMP

Perspectief patiënt wint aan belang

Real world-data worden steeds belangrijker bij onderzoek.

Peter Mol is apotheker, geneesmiddelenbeoordelaar en sinds kort hoog­leraar drug regulatory science aan de medische faculteit Groningen. Zijn focus ligt op het verbeteren van het patiëntenperspectief, besluitvorming en gegevensuitwisseling.

PW36 - 04-09-2020 | door Frans van den Houdt

Vooroordeel

Ergert u niet, verwondert u slechts.

In het PW-artikel over racisme zei een collega dat ze vaak werd aangezien voor apothekersassistent, in plaats van apotheker. Ze dacht dat witte collega’s deze reacties nooit krijgen. Helaas, dat is zeker niet zo. Ook al draag ik een lange witte jas in het ziekenhuis, ik word regelmatig door patiënten aangesproken met “zuster”.

PW36 - 04-09-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Altijd

De apotheker is er altijd, daarom ben ik er ook zo ongelooflijk trots op, zei een professor farmacie onlangs tegen mij, en wees ter illustratie op het feit dat apotheekteams tijdens de coronacrisis altijd klaarstonden voor patiënten. En ik kan hem alleen maar gelijk geven.

PW36 - 04-09-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW36

Welke chinolonen hebben geen interactie met calcium?

PW36 - 02-09-2020 | door Bart Kremers, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Door coronacrisis 19% minder eerste uitgiften

Na piek in maart is aantal vervolguitgiften alweer vrijwel op niveau 2019

De crisis als gevolg van de COVID-19-uitbraak is ook aan de openbare apotheken niet onopgemerkt voorbijgegaan. Artsen schreven in de maanden maart tot en met juli van dit jaar 19% minder recepten uit voor nieuwe medicatie dan in 2019. Het aantal vervolguitgiften in diezelfde periode blijkt, na een aanvankelijke piek, vrijwel gelijk te zijn aan dat in 2019. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW36 - 31-08-2020 | door SFK

Vaginale ring met dapivirine in strijd tegen hiv-1-besmetting wereldwijd

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over een handelsvergunning voor een vaginale dapivirine-ring om het risico op een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) te verkleinen. Dit geneesmiddel, in combinatie met veiliger vrijen, is bestemd voor vrouwen die geen pre-expositieprofylaxe (PrEP) gebruiken, kunnen gebruiken of wanneer dit niet beschikbaar is.

PW35 - 28-08-2020 | door PW

Opleiding

Jaarlijks ontvangen ruim 120 collega’s na een tweejarige specialisatie-opleiding het diploma van openbaar apotheker. Deze opleiding is gestoeld op praktijkleren, ondersteund door centraal onderwijs.

PW35 - 28-08-2020 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

Steun KNMP voor betere bescherming van eerstelijnszorgverleners

De KNMP steunt de oproep van onder meer huisartsenvereniging LHV voor een betere bescherming van eerstelijnszorgverleners in coronatijd. Het pleidooi is gericht aan de Tweede Kamerleden die debatteerden over de recente ontwikkelingen van het coronavirus.

PW35 - 28-08-2020 | door KNMP

Rol apotheker beschreven in wetsvoorstel ‘Voltooid leven’

In het D66-wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ is de rol van apothekers beschreven. Dat blijkt uit het ingediende wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, die woordvoerder medische ethiek is.

PW35 - 28-08-2020 | door KNMP

App helpt patiënt met inname

Apotheker volgt medicatie-gebruik van patiënt thuis.

Om patiënten met multipel myeloom te helpen overzicht te houden over hun medicatie heeft apotheker Job Eijsink een app ontwikkeld met een geïntegreerde medicatiemodule. “Door een randomized controlled trial onderzoeken we de meerwaarde voor patiënten.”

PW35 - 28-08-2020 | door Edwin Bos

Uitgaven aan farmaceutische zorg stegen in 2019 met 1,9%

Stijgingspercentage hoger dan afgelopen jaren maar lager dan minister voorzag

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2019 met bijna € 85 miljoen tot € 4520 miljoen. Daarmee komt de stijging uit op 1,9% ten opzichte van 2018. Dit en meer publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten, die deze week verschijnt. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW35 - 28-08-2020 | door SFK

Dagdroom

Jij mag mijn Medische Noodzaak voor Nexium wel hebben.

“Ha Geert, ik bel je met een probleem.” “Hans! Lang niet van je gehoord. Vertel?” “Het zit zo, ik moet dus een maagbeschermer gebruiken. Maar die generieke troep, daar kan ik niet tegen. Ik kon drie dagen niet uit mijn bed komen.” “Vraag om Nexium bij je specialist. Hij zet dan Medische Noodzaak, of MN, op het recept. Je krijgt dan gewoon het merk.”

PW35 - 28-08-2020 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier 1 reactie

Zware dobber

In een brief aan de Tweede Kamer doet zorgminister Hugo de Jonge uit de doeken hoe de Europese Commissie met een groot aantal aanbieders intensieve gesprekken voert om kansrijke kandidaat-coronavaccins te reserveren. Er wordt op meerdere paarden gewed om straks niet achter het net te vissen.

PW35 - 28-08-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW35

Welk advies geeft u uw cliënt over de houdbaarheid van zijn insuline tijdens zijn vakantie?

PW35 - 26-08-2020 | door Marijn Westphal, Laboratorium der Nederlandse Apothekers

Eerste antilichaam-geneesmiddel-conjugaat tegen multipel myeloom

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een voorwaardelijke handelsvergunning aanbevolen voor het geneesmiddel belantamab mafodotin (Blenrep).

PW 33/34 - 14-08-2020 | door PW

Toedienregistratie

Digitalisering is nu en de komende jaren hot in de zorg. In de apotheek, maar ook in de thuiszorg. Zo zullen de papieren toedienlijsten langzamerhand verdwijnen en zullen steeds meer thuiszorgorgani-saties overstappen op een zogeheten elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS).

PW 33/34 - 14-08-2020 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Document acties

Back to top