Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Farmaciecijfers SFK

De ‘gouwe ouwe’ doen het nog goed

Twee derde geneesmiddelen langer dan kwart eeuw op de markt

Van de geneesmiddelen die openbare apotheken vorig jaar verstrekten, is twee derde al meer dan 25 jaar op de Nederlandse markt. Ruim een vijfde is dat al meer dan 45 jaar. 1988 was een topjaar: bijna 11% van het geneesmiddelengebruik in 2015 betreft medicijnen die in dat jaar werden geïntroduceerd. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 3 - 21-01-2016 | door SFK

Apothekers terughoudend met substitutie schildklierhormoon

In tegenstelling tot berichten in de pers zijn apothekers juist zeer terughoudend bij het substitueren van schildklierhormoon. Slechts 0,3% van de gebruikers van levothyroxine werd in het afgelopen halfjaar omgezet van een spécialité naar een generiek. Door leveringsproblemen bij de fabrikant van Thyrax zullen veel gebruikers binnenkort toch moeten overstappen op een andere variant. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 1/2 - 19-01-2016 | door SFK

Bij asielzoekers psychische medicatie op voorgrond

Beeld komt in grote lijnen overeen met Nederlandse geneesmiddelgebruikers

Antidepressiva vormen de groep geneesmiddelen die Nederlandse apotheken het meest aan asielzoekers verstrekken, gevolgd door antipsychotica en maagzuurremmers. Dit beeld komt overeen met de verstrekkingen aan de populatie Nederlandse geneesmiddelgebruikers met ongeveer dezelfde demografische samenstelling.

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - door SFK

Verhoudingsgewijs meer vrouwen met ADHD

SFK vergelijkt aandelen vrouwen en mannen met tien jaar terug

In vergelijking met tien jaar gele­den zijn er opmerkelijke verschil­len tussen mannen en vrouwen bij geneesmiddelen bij acne en bij ADHD. Voor beide groepen geldt dat het aandeel voor vrouwen fors is toegenomen. Daarvoor zijn verschillende verklaringen.

PW Magazine 50, jaar 2015 - door SFK

Vergoeding bereiding vervalt voor 250.000 gebruikers

Voor 400.000 mensen verandert per 2016 vergoedingsstatus van bereiding

Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een lijst gepubliceerd waaruit blijkt welke apotheekbereidingen per 1 januari 2016 al dan niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking komen. Dit heeft gevolgen voor de 400.000 mensen die deze middelen jaarlijks gebruiken. Voor een aantal bereidingen valt definitief het doek.

PW Magazine 49, jaar 2015 - door SFK

Openbaar apotheker wordt vrouwenberoep

Het bezit van een apotheek is nog vooral een mannenaangelegenheid

Het beroep openbaar apotheker transformeert van een mannen- tot vrouwenberoep. In 2015 is net iets meer dan de helft van de werkzame openbaar apothekers vrouw, maar binnen tien jaar zijn twee op de drie openbaar apothekers van het vrouwelijk geslacht. Wel kiezen vrouwen meestal voor een baan in loondienst.

PW Magazine 48, jaar 2015 - door SFK

Meer oudere tieners aan de antidepressiva

Aantal gebruikers van 15 tot en met 19 jaar neemt dit jaar met 11% toe

Het aantal gebruikers van antidepressiva van de leeftijd van 15 tot en met 19 jaar komt dit jaar naar verwachting uit op ruim 15.000. Dit is 11% meer dan in 2014. De stijging in deze leeftijdscategorie is daarmee ruim drie keer zo groot als die voor alle antidepressivagebruikers.

PW Magazine 47, jaar 2015 - door SFK

Sterke regionale verschillen in voorkeur voor statines

Aandeel rosuvastatine varieert vooral sterk bij specialistenvoorschriften

Het aandeel van rosuvastatine, de enige single-source statine, is de afgelopen jaren blijven steken op 13%. Afspraken van de overheid met huisartsen en specialisten om het voorschrijven van multisource statines te bevorderen, hebben niet voor een daling gezorgd. Regionaal zijn de verschillen groot, vooral bij specialisten.

PW Magazine 46, jaar 2015 - door SFK

Voorschrijvers behoudender met gebruik antibiotica

Ook daling van aandeel minder gewenste antibiotica

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2014 6,8 miljoen keer een antibioticum voor systemisch gebruik aan 4 miljoen Nederlanders. Ten opzichte van 2011 is dat een vermindering van 8%. Het aandeel reserveantibiotica is in die periode ook afgenomen, vooral door toedoen van huisartsen.

PW Magazine 45, jaar 2015 - door SFK

Meer gebruikers vitamine D in achterstandswijken

Grote verschillen tussen wijken met lage en hoge sociaaleconomische status

Bewoners in achterstandswijken hebben een hoger geneesmiddelengebruik dan inwoners van welgestelde wijken. Ook zijn er sterke verschillen tussen diverse geneesmiddelengroepen. Zo zijn er in achterstandswijken naar verhouding bijna twee keer zo veel gebruikers van vitamine D als in welgestelde wijken.

PW Magazine 44, jaar 2015 - door SFK

Forse stijging gebruik medicinale cannabis

Aantal verstrekkingen stijgt dit jaar met 45% tot bijna 25.000

Nederlandse apotheken verstrekken dit jaar naar verwachting 24.600 keer een variëteit van medicinale cannabis. Dat komt neer op een stijging van 45% ten opzichte van 2014. Dat is veel meer dan in de vier jaren daarvoor, toen de jaarlijkse stijging rond de 25% bedroeg.

PW Magazine 43, jaar 2015 - door SFK

Beperkte prijsverlaging medicijnen in oktober

Vooral prijsbewegingen buiten de traditionele maanden april en oktober

Nieuwe maximumprijzen voor geneesmiddelen zorgden in oktober 2015 voor een beperkte prijsdaling van 0,4%. In het afgelopen jaar vielen prijsbewegingen op die niet voortkwamen uit de prijzenwet. De meeste impact had de tijdelijke, scherpe prijsverhoging van het antidepressivum Parnate.

PW Magazine 42, jaar 2015 - door SFK

Therapietrouw bisfosfonaten in gemiddelde apotheek 67%

De SFK biedt apotheken inzicht in therapietrouw medicijngebruikers

Bij de gemiddelde apotheek is 67% van de gebruikers van bisfosfonaten therapietrouw. Bij een tiende van de apotheken bedraagt de therapietrouw van deze populatie meer dan 77%. De SFK constateert een licht afnemend aantal gebruikers van bisfosfonaten bij osteoporose.

PW Magazine 40/41, jaar 2015 - door SFK

Vaker oordruppels voor kinderen in zwemlesleeftijd

SFK biedt apothekers steun bij voorbereiding FTO otitis externa

Openbare apotheken verstrekten in 2014 ongeveer 750.000 keer oordruppels met een antibacteriële toepassing. Het gebruik van deze oordruppels ligt bij vijf- en zesjarigen tweemaal zo hoog als gemiddeld. Dit valt toe te schrijven aan de zwemles die veel kinderen van deze leeftijd volgen.

PW Magazine 39, jaar 2015 - door SFK

Geneesmiddelenkosten in vijf jaar € 800 miljoen lager

Ondanks toename van het medicijngebruik met 11%

Bij bijna de helft van de geneesmiddelengroepen daalden de kosten in de afgelopen vijf jaar met € 1,1 miljard. Daartegenover stond een kostenstijging bij de andere helft van bijna € 300 miljoen. Ondanks meer medicijngebruik dalen de kosten, vooral vanwege lagere geneesmiddelenprijzen en overheveling van bepaalde geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget.

PW Magazine 38, jaar 2015 - door SFK

1,8 miljoen mensen per jaar een lokaal corticosteroïde

SFK biedt apotheken steun bij voorbereiding FTO Eczeem

Apotheken verstrekten in 2014 aan ongeveer 1,8 miljoen mensen een dermaticum met alleen een corticosteroïde. Deze middelen worden vooral toegepast bij de behandeling van eczeem. Ruim een kwart van de gebruikers past gelijktijdig een indifferent middel toe, zoals de NHG-standaard bij eczeem adviseert. De SFK ondersteunt apothekers en voorschrijvers bij het FTO over eczeem.

PW Magazine 37, jaar 2015 - door SFK

Langwerkende insulines maken sterke groei door

Insuline-analogen verdringen humane insuline vrijwel geheel

Twee belangrijke ontwikkelingen deden zich de afgelopen tien jaar voor in de insulinemarkt. De insuline-analogen hebben hun aandeel sterk zien stijgen en daarmee dat van humane insuline teruggebracht tot onder de 10%. Daarnaast zagen de middellangwerkende insulines hun aandeel slinken ten gunste van de langwerkende insulines.

PW Magazine 36, jaar 2015 - door SFK

Ophef over bijwerkingen Thyrax laat markt onberoerd

Generiek schildklierhormoon verovert beperkt aandeel in gestage groeimarkt

Apothekers verstrekten in 2014 aan 490.000 personen het schildklierhormoon levothyroxine. Sinds 2007 is dit aantal jaarlijks met gemiddeld 5% gestegen. Meldingen van bijwerkingen na de verpakkingswijziging van Thyrax leidden niet tot een merkbare verstoring van de markt, waarin zich een generieke leverancier heeft gemeld.

PW Magazine 34/35, jaar 2015 - door SFK

Antipsychotica vier keer vaker in verpleeghuis

Medicatie in verpleeghuizen vergeleken met openbare apotheken

Bewoners van verpleeghuizen gebruiken ruim vier keer zo vaak een antipsychoticum als zelfstandig wonende geneesmiddelgebruikers. Dit blijkt uit een vergelijking tussen beide groepen. Bloeddrukverlagers van het RAAS-II-type worden juist minder vaak verstrekt.

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - door SFK

Geneesmiddelengebruik groeit vooral door vergrijzing

Toekomstig aandeel apotheekomzet bestemd voor senioren boven de 60%

Het geneesmiddelengebruik nam in 2014 met 2,9% toe. Vergrijzing en bevolkingsgroei zijn de belangrijkste oorzaken van deze stijging. 65-plussers namen 45% van het aandeel van de omzet van de openbare apotheek voor hun rekening. Op het hoogtepunt van de vergrijzing zal dat 61% bedragen.

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - door SFK

Document acties

Back to top