Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dexamfetamine vaker als spécialité verstrekt

Introductie Tentin zorgt voor verdere afname doorgeleverde dexamfetamine

PW 47 - 20-11-2020 | door SFK
Nederlandse apothekers verstrekken sinds 2019 gemiddeld ongeveer 750.000 standaarddagdoseringen (DDD) dexamfetamine per maand. Hoewel dit totale aantal redelijk stabiel is, is het aandeel van de verschillende productgroepen daarbinnen wel fors veranderd. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Dexamfetamine wordt gebruikt bij ADHD als het eerstekeusmiddel me-- thylfenidaat onvoldoende effect heeft. Sinds 2016 is het geregistreerde spécialité Amfexa verkrijgbaar, als tablet van 5 mg. Daarnaast zijn er doorge-leverde bereidingen op de markt, veelal in een 2,5 mg-variant. Volgens de regelgeving mag een apotheker alleen een doorgeleverde bereiding leveren bij een “speciale behoefte van medische aard”, bijvoorbeeld bij allergie voor een hulpstof, of wanneer een afwijkende sterkte nodig is.

Hoewel de Amfexatablet een breuk-streep bevat, is deze alleen bedoeld om het slikken te vergemakkelijken en niet voor doseringsdoeleinden. Gebruikers die niet uitkwamen met de 5 mg-tablet waren daarom aangewezen op een doorgeleverde bereiding. In de praktijk werd het gebruik van tweemaal 2,5 mg-doorgeleverde dexamfetamine gedoogd als alternatief voor het duurdere Amfexa. Begin 2019 was bijna 97% van alle verstrekte DDD dexamfetamine een doorgeleverde bereiding. Nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in juli 2019 strenger is gaan toezien op het verstrekken van door-geleverde dexamfetamine is het aandeel afgenomen naar nog ongeveer 36% eind 2019.

Tentin

In juli 2020 is het spécialité Tentin 5 mg op de markt gekomen, ter vervanging van Amfexa. Tentin is identiek aan Amfexa, maar behalve de naamsverandering mogen de tabletten Tentin wel gedeeld worden voor doseringsdoeleinden. Dit betekent dat niet langer een doorgeleverde bereiding verstrekt mag worden bij een afwijkende sterkte. Het aandeel van de doorgeleverde bereiding nam af van gemiddeld 30% in de eerste zes maanden van 2020 naar 17% in oktober.

Voor zowel Amfexa als Tentin is de inkoopprijs hoger dan de vergoedingslimiet, waardoor gebruikers het verschil moeten bijbetalen. In de eerste tien maanden van 2020 is dat al € 13,5 miljoen. Voor beide producten bestaat echter een terugbetalingsregeling, waarmee gebruikers een deel van de eigen bijdrage gecompenseerd kunnen krijgen.

 Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Tentin, Dexamfetamine, spécialité
Back to top