Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënt diabetes type 1 overlijdt dertien jaar eerder

PW44 - 26-10-2021
Voor zowel mannen als vrouwen van 45 jaar met diabetes type 1 is de resterende levensverwachting naar verwachting ongeveer dertien jaar korter dan die van mensen zonder diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het RIVM, in opdracht van het Diabetes Fonds.
Patiënt diabetes type 1 overlijdt dertien jaar eerder

Het verschil in levensverwachting voor patiënten met diabetes type 1 is op 65-jarige leeftijd minder groot, maar bedraagt voor mannen nog steeds acht en voor vrouwen negen jaar. Bij zowel mannen als vrouwen van 45 jaar met diabetes type 2 is de levensverwachting ongeveer vier jaar korter, en dit verschil neemt op 65-jarige leeftijd af tot ruim twee jaar.

In de periode 2012-2019 overleden in Nederland per jaar gemiddeld 143.000 personen ouder dan 45 jaar, van wie gemiddeld 39.000 mensen met diabetes. Dat zijn 2300 mannen en 2600 vrouwen met diabetes type 1 (3%) en 17.000 mannen en 17.000 vrouwen met diabetes type 2 (24%). In totaal had dus ruim een kwart van de overledenen diabetes.

Voor het maken van de schatting van het aantal diabetespatiënten dat is overleden, hebben de onderzoekers de gegevens van vijfhonderd huisartsenpraktijken, en ongeveer 1,7 miljoen patiënten, uit Nivel Zorgregistratie Eerstelijn gekoppeld aan de demografische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Doodsoorzaak

Bij slechts 7% van de patiënten ouder dan 45 jaar met diabetes die overlijden, is diabetes gemeld als onderliggende doodsoorzaak. Volgens de onderzoekers komt dit waarschijnlijk omdat vele van de diabetespatiënten die overlijden, niet overlijden aan de gevolgen van diabetes zelf, maar aan complicaties bij diabetes, zoals hartinfarct, beroerte of hart- en nierfalen. Deze complicaties worden dan als doodsoorzaak geregistreerd en niet de diabetes.

Dit percentage is hoger bij jongere patiënten met diabetes die overlijden en neemt vanaf 60 jaar af.

Controle

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en dat aantal groeit tot ruim 1,4 miljoen in 2040. De levensverwachting van patiënten met diabetes hangt af van de mate waarin hun bloedglucose onder controle is, en van het al dan niet optreden van complicaties als hart- en vaatziekten en nierproblemen, aldus de onderzoekers.

Door goede controle van de bloedglucosespiegel en alert zijn op de ontwikkeling van complicaties kan de levensverwachting bij patiënten met diabetes type 1 en type 2 mogelijk toenemen. 

Document acties

Back to top