Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa: apotheekzorg is voldoende toegankelijk

PW28en29 - 08-07-2021
Apotheekzorg is op dit moment voldoende toegankelijk, hoewel in sommige regio’s wel een tekort is aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die waarschuwt voor mogelijke problemen met de beschikbaarheid van arbeid in de sector op de langere termijn.
NZa: apotheekzorg is voldoende toegankelijk

Van acute problemen in de toegankelijkheid van apotheekzorg is nog geen sprake, volgens  het verkennend onderzoek dat de NZa heeft uitgevoerd naar aanleiding van een brief van de cao-partijen. Hierin stellen zij dat de gecontracteerde tarieven voor farmaceutische zorg niet voldoende ruimte bieden voor marktconforme loonontwikkeling in de sector. Dat zou bijdragen aan oplopende personeelstekorten en een toenemende werkdruk, aldus de cao-partijen.

Het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel in bepaalde regio’s en de verwachte toename van de zorgvraag vormen, volgens de zorgautoriteit, een risico voor de continuïteit van de apotheekzorg. Deze arbeidsproblematiek in de sector lijkt op dit moment echter geen structureel onderwerp van gesprek tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, terwijl dat wel nodig is, benadrukt de NZa. Hierbij is het van belang dat partijen ook aandacht hebben voor de toegenomen ervaren werkdruk van apotheekmedewerkers.

Verder stelt de zorgautoriteit goede initiatieven te zien in de sector, zoals het werven en opleiden van zij-instromers. Ook automatisering en digitalisering kunnen, volgens de NZa, bijdragen aan een oplossing.

Onvrede in de sector

Uit het onderzoek blijkt verder dat er veel onvrede is in de sector over de marktposities, contratering en de transparantie over tarieven en kosten. De tarieven en inkomsten uit farmaceutische zorg stijgen over het algemeen, concludeert de NZa, maar op basis daarvan is niet te zeggen of dit voldoende ruimte biedt voor loonontwikkelingen.

Het is de verantwoordelijkheid van verzekeraar én aanbieder om een tarief overeen te komen dat voldoende is voor kwalitatief goede apotheekzorg, en het is aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over passende loonontwikkelingen, aldus de zorgautoriteit.

Belangrijke stap

Ten slotte geeft de NZa aan positief te zijn over het onlangs gestarte bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, apothekers, voorschrijvers, zorgverzekeraars en patiënten. Een belangrijke stap, aldus de zorgautoriteit, om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en doelen voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke apotheekzorg voor iedere patiënt.

Document acties

gearchiveerd onder: NZa, toegankelijk, apotheekzorg
Back to top