Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PharmaSwap krijgt toestemming IGJ voor opschalen

PW28en29 - 12-07-2021
PharmaSwap, een besloten marktplaats waar apothekers niet-verstrekte dure geneesmiddelen kunnen uitwisselen, heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een nieuwe werkwijze ontwikkeld die past binnen wet- en regelgeving. “We splitsen het platform op in een deel voor groothandels en een deel voor apothekers.”
PharmaSwap krijgt  toestemming IGJ  voor opschalen

PharmaSwap, een initiatief van apothekers Piter Oosterhof en Jelmer Faber, heeft tot doel verspilling tegen te gaan van (dure) geneesmiddelen. Het digitale platform voor vraag en aanbod richt zich uitsluitend op geneesmiddelen die zijn overgebleven bij de leverancier, groothandel of in de apotheek.

PharmaSwap fungeert als matchmaker: het geneesmiddel blijft in eigendom van de apotheker die het verkoopt aan een andere apotheker. Officieel paste deze werkwijze niet binnen de huidige regelgeving, omdat apothekers alleen ter hand mogen stellen aan een patiënt. Toch heeft de IGJ het platform de afgelopen twee jaar gedoogd, vertelt poliklinisch apotheker Oosterhof. “Bij de start van PharmaSwap hebben we zelf contact opgenomen met de inspectie, om in goed overleg een nieuwe constructie te ontwikkelen die past binnen het wettelijk kader.”

Tot op hoog niveau in Brussel hebben Oosterhof en Jelmer onderzocht wat er mogelijk is binnen de Europese wetgeving. “Maar door de coronacrisis zijn onze vragen daar helaas blijven liggen”, aldus Oosterhof.

Terhandstelling

Onlangs hebben de twee initiatiefnemers met de IGJ afgesproken de werkwijze voor groothandels en apothekers op PharmaSwap, achter de login, op te splitsen. In een brief aan PharmaSwap schrijft de inspectie akkoord te gaan met deze nieuwe werkwijze, die vanaf 1 oktober 2021 operationeel moet zijn.

In de nieuwe opzet is één deel bedoeld voor groothandels en leveranciers. “Deze bedrijven kunnen de overtollige dure geneesmiddelen die ze hebben, aanbieden op PharmaSwap en verkopen aan apothekers, dat is allemaal wettelijk toegestaan.” Acht groothandels, waaronder Brocacef, Pluripharm en Alliance Healthcare, en enkele parallelle leveranciers zijn inmiddels actief op PharmaSwap.

Daarnaast kunnen apothekers onderling voortaan op basis van een recept een niet-verstrekt geneesmiddel van een andere apotheker kopen, stelt Oosterhof. “De apotheker die het geneesmiddel koopt, stuurt het recept naar de verkopend apotheker, die vervolgens het geneesmiddel zelf ter hand stelt aan de patiënt.”

Geneesmiddelen aangeboden op PharmaSwap zijn bewaard volgens wet- en regelgeving, en voor het transport zorgt groothandel Alliance Healthcare.

Duurzaam

Naast de groothandels en leveranciers hebben inmiddels 450 openbare apotheken, veertig poliklinische apotheken en tien ziekenhuisapotheken zich aangemeld voor PharmaSwap.

Als alle apotheken, groothandels en leveranciers aansluiten, kunnen de besparingen oplopen tot in de miljoenen, verwachten de initiatiefnemers.

Op de website van het platform staat op dit moment kort houdbare, dure medicatie ter waarde van in totaal € 1 miljoen, vertelt Oosterhof, die opgetogen is over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt met de inspectie. “Verspilling blijft actueel, dus we moeten als farmaciesector duurzaam gaan werken. Als apothekers kunnen we dat met elkaar realiseren.”

Document acties

Back to top