Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG geeft nieuw doseeradvies propranolol bij tremoren

PW46 - 15-11-2021
Start propranolol bij essentiële tremoren in een lage dosering en bouw dit langzaam op. Dit adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in de herziene NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor.
NHG geeft nieuw doseeradvies propranolol bij tremoren

Propranolol kan bij essentiële tremoren worden overwogen indien de klachten hinderlijk zijn en de patiënt een behandelwens heeft. Starten met een lage dosering van 10 mg tweemaal per dag en die geleidelijk ophogen met 10 mg per gift per week is belangrijk om bijwerkingen te voorkomen. Bovendien helpt dit bij het vinden van een zo laag mogelijke effectieve dosis.

Selectieve bètablokkers

In de vorige versie van de richtlijn, die stamt uit 2007, werd een hogere startdosering (vanaf 40 mg tweemaal per dag) geadviseerd die per drie tot vier weken verhoogd kon worden tot 240 mg of 320 mg per dag. In de nieuwe richtlijn wordt een maximumdosering van 160 mg per dag aanbevolen. Verder geeft het NHG aan dat voor patiënten die ook astma of COPD hebben een selectieve bètablokker kan worden overwogen, zoals metoprolol of atenolol. Andere medicatie, zoals benzodiazepines, primidon of topiramaat, worden afgeraden in de eerste lijn.

Een essentiële tremor is een houdings- of bewegingstremor van met name de armen. De aandoening ontstaat geleidelijk en is langzaam progressief. Propranolol vermindert mogelijk de tremor. Doordat met dit middel de meeste ervaring is opgedaan en het is geregistreerd bij tremoren is het volgens het NHG het middel van eerste keus. Nadeel zijn de bijwerkingen die kunnen optreden, waaronder vermoeidheid, hypotensie, bradycardie, duizeligheid, hartkloppingen en hoofdpijn. Verder blijkt het niet bij iedereen effectief.

Document acties

gearchiveerd onder: essentiële tremoren, propranolol
Back to top