Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LCG neemt maatregelen tegen dreigend tekort tocilizumab

PW46 - 10-11-2021
Door stijgende aantallen coronapatiënten dreigt een mondiaal tekort van de interleukine 6 (IL-6)-remmer tocilizumab, dat ook off-label wordt gebruikt bij COVID-19. Om problemen te voorkomen heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) een actieplan opgesteld. Dat meldt VWS-minister Hugo de Jonge, die alle veldpartijen oproept het advies van het LCG te volgen.
LCG neemt maatregelen tegen dreigend tekort tocilizumab

Tot op heden zijn er nog geen tekorten van tocilizumab (RoActemra), dat is geregistreerd voor de behandeling van reuma, maar een toekomstig tekort valt niet uit te sluiten. In ieder geval tot half december zal de ontstekingsremmer verminderd beschikbaar zijn, schrijft De Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer.

In overleg met onder andere de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) en de commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen, heeft het LCG – dat de voorraden ic-medicatie voor COVID-19 bewaakt - besloten de IL-6-remmer sarilumab te adviseren als alternatief voor tocilizumab.

Ook voor sarilumab is de werkzaamheid bij COVID-19 in klinische studies aangetoond. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft tocilizumab en sarilumab beide opgenomen in de leidraad behandeling COVID-19.

IL-6-remmers

De inzet van sarilumab voor coronapatiënten is de eerste fase uit het door het LCG opgestelde driefasenplan, de overige fasen kunnen afhankelijk van de behoefte aan IL-6-remmers ingaan. Deze gefaseerde aanpak waarborgt, volgens de minister, dat zowel patiënten voor de geregistreerde indicaties áls COVID-19-patiënten een behandeling kunnen krijgen.

Het op korte termijn opschalen van de productie van tocilizumab en sarilumab blijkt geen optie te zijn, aangezien het complexe middelen zijn om te produceren. Ook het inschakelen van andere producenten of eigen bereidingen door apothekers bieden daarom geen uitkomst, aldus De Jonge, die in zijn brief nadrukkelijk stilstaat bij de inzet van het LCG. “In mijn frequente contact met de mensen van het LCG is gebleken dat het aan hun flexibiliteit, veerkracht en voortdurende ijver is te danken dat de beperkte voorraad in Nederland zo effectief is ingezet.”

Toestemming inspectie

In de strijd tegen de mogelijke tekorten aan IL-6-remmers, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gisteren bekendgemaakt dat ziekenhuisapotheken voorraden tocilizumab (RoActemra) en sarilimab (Kevzara) tijdelijk mogen uitwisselen. Geneesmiddelen uitwisselen tussen apotheken is normaal in strijd met de Geneesmiddelenwet. Dit geldt ook voor de anonieme, niet op naam gestelde, voorraad. IGJ zal hierop in ieder geval tot 1 februari 2022 niet handhaven.

Wereldwijde vraag

In augustus is het Europees Medicijn Agentschap (EMA) gestart met het beoordelen van tocilizumab voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Op dit moment is er één producent die deze IL-6-remmer levert. Door de sterk verhoogde vraag is het, volgens de minister, voor de leverancier niet mogelijk te voldoen aan de volledige wereldwijde vraag. Deze stijging is vooral toegenomen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in juli 2021 heeft geadviseerd tocilizumab in te zetten voor de behandeling van COVID-19.

Tocilizumab is geregistreerd voor de behandeling van reuma. Ook krijgen patiënten het middel bij immuuntherapie (CAR-T) tegen kanker als ze last hebben van ernstige ontstekingsreacties: cytokine release syndrome (CRS).

 

Document acties

gearchiveerd onder: TOCILIZUMAB, sarilumab, TEKORT
Back to top