Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënt met diabetes type 1 moet stoppen met dapagliflozine

12-11-2021
Dapagliflozine (Forxiga) is niet langer geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. Patiënten die dapagliflozine gebruiken voor de behandeling van diabetes type 1, moeten in overleg met de arts stoppen met dit geneesmiddel. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Patiënt met diabetes type 1 moet stoppen met dapagliflozine

De indicatie diabetes mellitus type 1 van dapagliflozine is verwijderd uit de bijsluiter en productinformatie, en vanaf 25 oktober 2021 is de registratie gestopt. Dapagliflozine is nog wel geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 2, de behandeling van chronisch hartfalen en voor de behandeling van chronische nierschade bij volwassenen. Voor deze patiënten verandert er niks.

Het CBG adviseert zorgverleners na het stoppen van de behandeling met dapagliflozine regelmatig bloedglucosecontroles uit te voeren. Als het nodig is de insulinedosis te verhogen, moet dat voorzichtig gebeuren om het risico op hypoglykemie te minimaliseren.

Diabetische verzuring

Bij gebruik van dapagliflozine (Forxiga) kan diabetische verzuring optreden van het bloed (diabetische ketoacidose, DKA). Tijdens onderzoeken naar diabetes mellitus type 1 met dapagliflozine werd deze bijwerking vaak gemeld: bij meer dan 1 op de 100 patiënten.

Het bedrijf is daarom bij registratie gevraagd extra risicobeperkende maatregelen te nemen, waaronder het verspreiden van materiaal om het risico te minimaliseren. Dit materiaal is met het vervallen van deze toepassing niet langer beschikbaar.

 

Document acties

Back to top