Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

BENU en CZ stoppen traditionele bekostiging apotheekzorg

PW37 - 09-09-2021
Apotheekketen BENU en zorgverzekeraar CZ zijn een vijfjarige samenwerking aangegaan om de farmaceutische dienstverlening opnieuw vorm te geven. Door het wegnemen van de volumeprikkel en het instellen van een vaste vergoeding per verzekerde kunnen BENU-apothekers zich meer gaan richten op de behoeften van klanten.
BENU en CZ stoppen traditionele bekostiging apotheekzorg

Met hun duurzame coalitie maken de twee partijen een einde aan de traditionele financiële afspraken die uitgingen van tarieven per geleverde prestatie. Tot vreugde van Eduard Lip, directeur zorg van BENU, hoeven apothekers zich door de vaste vergoeding per verzekerde voortaan minder zorgen te maken over hun inkomsten. “Maar dat is natuurlijk niet vrijblijvend, want we hebben budgettaire afspraken gemaakt over de financiering van het terhandstellen van medicijnen.” Zorgprestaties en geneesmiddelen blijven zoals voorheen gefinancierd.

CZ en BENU onderzoeken hoe ze farmaceutische zorg betaalbaar en toegankelijk kunnen houden, bijvoorbeeld door meer mogelijkheden voor de medicijnuitgifte. CZ-verzekerden en klanten van BENU moeten straks hun geneesmiddelen kunnen ontvangen op de manier die bij hen past: door thuisbezorging, een uitgifteautomaat, via de huisarts of andere uitgiftepunten zoals supermarkten. BENU gaat het aantal uitgiftepunten in de komende jaren verder uitbreiden.

Ook krijgen klanten meer mogelijkheden medicatie te bestellen bij de internetapotheek van BENU, vertelt Lip. “CZ en BENU geloven allebei in een combinatie van lokale en landelijk werkende apotheken met een online dienstverlening.”

Door in te zetten op digitale ondersteuning verwachten de twee partijen dat apothekers meer ruimte krijgen voor het begeleiden van patiënten, en minder tijd kwijt zijn aan logistiek en administratie. “Eenvoudige zaken rondom medicijnverstrekking kunnen klanten steeds meer zelf online regelen. Voor moeilijke vragen kunnen zij met de apotheek chatten, beeldbellen of langskomen. Ook gaan apothekers op huisbezoek, als dat nodig is.”

Demedicalisering

Met hun vijfjarige afspraken verwachten CZ en BENU ook te kunnen besparen op kosten. “In ons contract gaan we de demedicalisering oppakken, het optimaal inzetten van geneesmiddelen. In veel gevallen zal dat betekenen minder geneesmiddelen voor de patiënt”, aldus Mark van Kralingen, manager zorginkoop van CZ.

BENU-apothekers gaan artsen en patiënten intensief ondersteunen bij het volgens richtlijnen en wetenschappelijke inzichten voorschrijven en gebruiken van medicatie. In bepaalde gevallen kan dit, volgens Lip, leiden tot het stoppen van medicatie. “Door het wegnemen van de volumeprikkel is dit, terwijl het al gebeurde, gemakkelijker geworden om te doen.”

Preventie

BENU en CZ gaan ook diensten aanbieden op het gebied van preventie en gezonde leefstijl, zoals de Gezondheidscheck voor het meten van onder meer bloeddruk en cholesterol, die BENU nu al aanbiedt in ruim zeventig apotheken. Op basis van de behoefte van klanten en apotheken wordt dit aantal komende tijd uitgebreid. Verder staat ook het versterken van de regionale zorgfunctie van de apotheek op de agenda, maar afspraken hiervoor met andere zorgverleners zijn nog niet gemaakt.

De twee partijen verwachten een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen. Eerder vormde CZ al duurzame coalities met ziekenhuizen, GGZ-instellingen en een ouderenzorgorganisatie.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: bekostiging, BENU, Zorgverzekeraar CZ

Reacties

11-09-2021 09:16
J.C. Kortekaas (129520) zegt:

In 1987 werd het abonnementstarief in de ziekenfondssector door de overheid verboden binnen de WTG. Als departementsvoorzitter pleitte ik destijds nog voor handhaving van de inschrijving op naam middels een abonnementstarief voor de buiten-WTG handel. Het toenmalige hoofdbestuur der KNMP lachte me weg. Jammer. Inschrijving op naam had kerndoel moeten blijven. Keert nu hopelijk terug.

Back to top