Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toename gebruik psychofarmaca jongeren in tweede lockdown

PW37 - 07-09-2021
Tijdens de tweede lockdown, in de eerste maanden van 2021, zijn er meer psychofarmaca voorgeschreven aan jongeren, terwijl dit niet het geval was tijdens de eerste lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel.
Toename gebruik psychofarmaca jongeren in tweede lockdown

Het aantal 15- t/m 24-jarigen met een antidepressivum bleef tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) gelijk aan 2019 en steeg tijdens de tweede lockdown (najaar 2020-voorjaar 2021). Gedurende de tweede lockdown kregen wekelijks gemiddeld 218 van de 100.000 jongeren van 15 t/m 24 jaar een voorschrift, ten opzichte van 202 in dezelfde periode in 2019.

Volgens het Nivel blijkt uit deze cijfers dat de mentale gezondheid van met name de groep 18- t/m 25-jarigen aanzienlijk lager lag in de eerste helft van 2021 dan in 2020 en 2019. Onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigt dit beeld.

Voor andere leeftijdsgroepen waren geen grote effecten te zien in het voorschrijven van psychofarmaca. Nivel heeft voor dit onderzoek gebruikgemaakt van de circa 350 deelnemende huisartsenpraktijken van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Document acties

gearchiveerd onder: Nivel, mentale gezondheid, Psychofarmaca
Back to top