Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico op leverschade door pirfenidon

30-10-2020
Het gebruik van het longmedicijn pirfenidon (Esbriet) kan ernstige leverschade veroorzaken. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners voorafgaand aan en tijdens de behandeling leverfunctietests uit te voeren.
Risico op leverschade door pirfenidon

Pirfenidon is een immunosuppressivum voor de behandeling van volwassenen met lichte tot matige idiopathische longfibrose (IPF), een ernstige longziekte waarbij de weefsels in de longen in de loop van de tijd verdikken en verlittekenen.

Patiënten die door het gebruik van pirfenidon klachten ervaren als vermoeidheid, geen eetlust, buikpijn rechtsboven, donkergekleurde urine of gele verkleuring van de huid of het oogwit, krijgen het advies direct contact op te nemen met hun zorgverlener.

Zorgverleners krijgen van het CBG onder meer het advies vóór de start van de behandeling leverfunctietests uit te voeren, en gedurende de eerste zes maanden van de behandeling elke maand. Daarna elke drie maanden tijdens de duur van de behandeling. 

Bij verhoogde transaminasespiegels kunnen zorgverleners overwegen de dosering te verlagen of de behandeling met pirfenidon tijdelijk of definitief te stoppen.

Fabrikant Roche heeft over dit onderwerp een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) verstuurd aan longartsen, maagdarmlever-artsen en ziekenhuisapothekers.

 

Document acties

Back to top