Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa schept ruimte voor dure apotheekbereiding

PW 40/41 - 24-09-2020
Voor dure apotheekbereidingen is het vanaf volgend jaar mogelijk een 'add on'-prestatie aan te vragen, die in rekening kan worden gebracht naast een diagnose-behandelcombinatie (dbc). Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die zegt hiermee een onnodige belemmering weg te nemen voor het maken van een dure apotheekbereiding.
NZa schept ruimte voor dure apotheekbereiding

Politieke ontwikkelingen en signalen vanuit zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn voor de NZa aanleiding geweest meer ruimte te scheppen voor het apart declareren van dure apotheekbereidingen. Na consultatie van de veldpartijen heeft de zorgautoriteit daarom besloten de regelgeving per 1 januari 2021 te wijzigen, zodat het mogelijk wordt een add on-prestatie aan te vragen voor een dure apotheekbereiding.

Volgens de NZa wordt hiermee de bekostiging van dure apotheekbereidingen gelijkgetrokken met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen. Nu geldt nog als voorwaarde voor een add on-prestatie voor een geneesmiddel dat sprake moet zijn van een handelsvergunning in Nederland, die hebben apotheekbereidingen niet.

In de huidige situatie declareert het ziekenhuis de kosten voor het maken van dure apotheekbereidingen, net als de niet-dure apotheekbereidingen, als onderdeel van een dbc-zorgproduct.

Wet- en regelgeving

De NZa benadrukt dat het declareren van dure apotheekbereidingen alleen is toegestaan als de ontwikkeling, bereiding en inzet daarvan valt binnen de geldende wet- en regelgeving waarop andere instanties, waaronder Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), toezicht houden. Een bereiding vanuit een geregistreerd handelsproduct valt hier niet onder.

Document acties

Back to top