Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM tikt AbbVie op vingers voor inkoopkortingen

PW 40/41 - 25-09-2020
AbbVie, fabrikant van het reumageneesmiddel Humira, zal ziekenhuizen niet via een kortingssysteem dwingen grotendeels of exclusief bij AbbVie in te kopen. Dat heeft de fabrikant verklaard aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onderzoek deed naar mogelijk misbruik van een machtspositie door AbbVie.
ACM tikt AbbVie op vingers voor inkoopkortingen

Met de verklaring van AbbVie ontstaat, volgens de ACM, meer ruimte voor nieuwe concurrerende fabrikanten om generieke varianten van adalimumab (Humira) te produceren en biosimilars op de markt te brengen.

De ACM concludeert op basis van haar onderzoek dat AbbVie als voormalig patenthouder de toetreding van biosimilars heeft proberen te bemoeilijken toen het patent op adalimumab in 2018 verliep. Het geneesmiddel Humira, dat veel wordt voorgeschreven bij reuma, psoriasis en de ziekte van Crohn, was tot het verloop van het patent het geneesmiddel met de grootste omzet in Nederland.

Om haar positie op de markt te behouden heeft AbbVie in de periode na het patentverloop ziekenhuizen kortingen geboden die volgens de ACM voor bestaande patiënten exclusieve inkoop afdwongen; ziekenhuizen konden alleen een hoge korting krijgen als alle bestaande patiënten Humira zouden blijven gebruiken en niet zouden overstappen naar een biosimialar. Als het ziekenhuis een deel van zijn patiënten toch zou laten overstappen naar een biosimilar, verviel de korting.

Volgens de mededingingsautoriteit zou het overstappen naar een biosimilar op deze manier voor een ziekenhuis onaantrekkelijk worden, omdat er voor de patiënten die niet kunnen of willen overstappen altijd een bepaalde hoeveelheid Humira moest worden ingekocht. Hiervoor zou het ziekenhuis dan significant meer moeten betalen.

Correct en integer

AbbVie onderschrijft de bevindingen van het onderzoek niet, stelt de ACM. De fabrikant heeft aangegeven wel te hechten aan eerlijke mededinging, en zal daarom geen verplichtingen meer opnemen in contracten om exclusief bij AbbVie in te kopen.

Verder zal de fabrikant meer maatregelen nemen om te voorkomen dat de concurrentieregels worden overtreden. Zo zal onder meer de wederkerige beëindigingsclausule worden verwijderd uit de commerciële adalimumab-overeenkomsten met ziekenhuizen, zodat AbbVie de overeenkomsten niet kan beëindigen zonder dat sprake is van niet-nakoming aan de kant van het ziekenhuis.

Ook belooft de fabrikant zich correcter en integerder op te stellen in inkoopprocedures, en niet bij ziekenhuizen en andere afnemers te informeren naar door concurrenten uitgebrachte offertes en prijzen.

Oproep

De ACM, die controleert of AbbVie haar afspraken nakomt, benadrukt dat fabrikanten die kortingen geven om hun machtspositie te beschermen en concurrenten van de markt weren, handelen in strijd met de concurrentieregels. De mededingingsautoriteit roept ziekenhuizen, zorgverzekeraars en fabrikanten op om signalen over dergelijke kortingen te melden.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Abbvie, inkoopkortingen, ACM
Back to top