Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kabinet investeert extra in werken in de zorg

PW39 - 17-09-2020
Het kabinet wil meer zorgmedewerkers aantrekken en behouden voor het werken in de zorg en trekt daarvoor € 20 miljoen extra uit. Dat blijkt uit de begroting voor 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Kabinet investeert extra in werken in de zorg

Het werken in de zorg wil het kabinet aantrekkelijk maken door: minder werkdruk, minder administratieve lasten, meer autonomie en zeggenschap, en een beter ontwikkel- en loopbaanperspectief. Daarvoor krijgt het al bestaande actieprogramma Werken in de Zorg vanaf volgend jaar € 20 miljoen extra, oplopend tot € 80 miljoen in 2022 en vanaf 2023 jaarlijks € 130 miljoen.

Zorgprofessionals die zich in deze coronacrisis hebben ingezet voor patiënten ontvangen een bonus van € 1000 netto, volgend jaar ontvangen zij een tweede bonus van € 500 netto.

Verder wil het kabinet in kaart brengen welke arbeidsvoorwaarden bepalend zijn om het werken in de zorg aantrekkelijk te maken. Een speciale commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) gaat de knelpunten analyseren in onder meer de volgende beroepsgroepen: huishoudelijke hulp, verzorgenden en verpleegkundigen. Die verkenning moet voor 1 april volgend jaar zijn afgerond, zodat de uitkomsten verwerkt kunnen worden bij de formatie van het volgend kabinet.

Document acties

gearchiveerd onder: werken in de zorg, VWS
Back to top