Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Driekwart overledenen is doelgroep palliatieve zorg

15-06-2020
Van de ruim 150.000 personen die in 2017 in Nederland overleden, stierven er bijna 110.000 (73%) aan een aandoening die gepaard ging met een ziekbed en een behoefte aan palliatieve zorg. Dat blijkt uit een nieuw informatiesysteem dat het Nivel heeft opgezet.
Driekwart overledenen is doelgroep palliatieve zorg

In 2017 had 32% van de patiënten die behoren tot de doelgroep van palliatieve zorg in de laatste maand voor overlijden nog een of meer ziekenhuisopnames. Hierbij ging het in 86% van de gevallen om een acute opname. Opgenomen patiënten verbleven gemiddeld ruim zeven dagen in het ziekenhuis in de laatste maand voor overlijden.

Verder bezocht in 2017 bijna een kwart (24%) van de patiënten die behoren tot de doelgroep van palliatieve zorg in de maand voor overlijden de spoedeisende hulp (SEH), onder wie veel patiënten met een leveraandoening.

Bij 57% van de patiënten die tot het einde van hun leven stonden ingeschreven bij een huisarts was er in de laatste levensmaand nog contact met een huisartsenpost. Bij patiënten met kanker was dat relatief vaak het geval. Belangrijke redenen voor contact met de huisartsenpost waren een (naderend) overlijden en benauwdheid.

Nieuw informatiesysteem

Bovenstaande gegevens over palliatieve zorg zijn afkomstig uit een nieuw informatiesysteem dat het Nivel, met subsidie van ZonMw, heeft opgezet in samenwerking met verschillende Expertisecentra Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het systeem koppelt gegevens uit huisartsen- en ziekenhuisregistraties en bevolkingsstatistieken, met als doel meer inzicht te krijgen in aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg.

Document acties

Back to top