Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel minder medicatieboordelingen tijdens coronacrisis

PW25 - 15-06-2020
Meer dan de helft van de openbare apotheken heeft van maart tot mei geen medicatieboordelingen uitgevoerd vanwege de coronacrisis. Ook de privacy stond onder druk, omdat minder gebruik gemaakt werd van de spreekkamer en patiënten harder moesten praten vanwege spatschermen. Dit blijkt uit een enquête van UPPER van de Universiteit Utrecht.
Veel minder medicatieboordelingen tijdens coronacrisis

Ruim tweehonderd openbaar apothekers vulden de vragenlijst in van UPPER, dat benieuwd was hoe de coronacrisis tussen maart en mei de zorgverlening in de apotheek heeft beïnvloed.

Bij 54% van de apotheken vond geen medicatiebeoordeling plaats en 91% hield geen farmacotherapeutisch overleg (FTO); 5% deed een FTO via beeldbellen. Het merendeel van de geneesmiddeluitgiftes gebeurde nog steeds in de apotheek: 74% van de eerste uitgiftes en 69% van de herhaalrecepten. De rest werd per telefoon afgehandeld. Van beeldbellen is nauwelijks gebruikgemaakt. Wel is veel meer medicatie thuisbezorgd.

Verder maakt 75% van de respondenten zich zorgen over de farmaceutische zorg voor kwetsbare patiënten en zegt 93% ervan uit te gaan dat patiënten een bezoek aan de huisarts hebben uitgesteld.

De onderzoekers, die de uitkomsten niet heel verrassend noemen, verwachten dat op termijn geneesmiddelgerelateerde problemen zullen toenemen, zoals verminderde therapietrouw en meer ziekenhuisopnames, doordat zowel logistiek als farmaceutische zorg maandenlang onder druk staan.

  

 

Document acties

Back to top