Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Benauwdheid longpatiënt van grote invloed op leven

PW46 - 10-11-2020
Bijna driekwart van de patiënten met een longziekte heeft last van kortademigheid of benauwdheid. 16% spreekt van ernstige tot zeer ernstige kortademigheid. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel.
Benauwdheid longpatiënt van grote invloed op leven

Voor patiënten vormt benauwdheid de belangrijkste reden voor ziektelast en daarmee is het een belangrijke voorspeller van de kwaliteit van leven, concludeert Nivel, op basis van een vragenlijst die door ruim vijfhonderd leden van de Longmonitor werd ingevuld.

Document acties

Back to top