Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vermijd gebruik andexanet alfa bij heparine

PW 47 - 09-11-2020
Andexanet alfa (Ondexxya) kan leiden tot ongevoeligheid voor het antistollingsmiddel heparine. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert zorgverleners het gelijktijdig gebruik van andexanet alfa en heparine, bijvoorbeeld tijdens een operatie, te vermijden.
Vermijd gebruik andexanet alfa bij heparine

Andexanet afla is een geneesmiddel dat het antistollingseffect van apixaban of rivaroxaban (directe factor-Xa-remmers) tegengaat. Andexanet afla wordt toegepast bij levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen, bijvoorbeeld tijdens een spoedoperatie of na een ongeluk.

Portola Netherlands heeft een brief – Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) – over deze belangrijke risico-informatie gestuurd naar onder anderen ziekenhuisapothekers, internisten, intensivisten en cardiologen.

De DHPC is gestuurd in overleg met het CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

 

Document acties

Back to top