Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Venetoclax alleen tegen lagere prijs in basispakket’

PW49 - 23-11-2020
Venetoclax heeft een positief effect op het verloop van chronische lymfatische leukemie, maar over het effect op de algehele overleving en de kwaliteit van leven is nog weinig bekend. Het Zorginstituut (ZIN) adviseert daarom de minister voor Medische Zorg het geneesmiddel alleen tot het basispakket toe te laten na onderhandeling over de prijs.
‘Venetoclax alleen tegen lagere prijs in basispakket’

ZIN schat in dat er ieder jaar ongeveer 194 patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL), een vorm van bloedkanker, behandeld kunnen worden met venetoclax. Een behandeling duurt een jaar en kost per patiënt € 84.500. Daarmee zouden de uitgaven aan het basispakket stijgen met € 5,6 miljoen, wanneer dit geneesmiddel in de plaats komt van de huidige behandeling.

Met de beoordeling van venetoclax is een ingewikkelde afweging gemaakt, stelt het zorginstituut. Gezamenlijk de kosten betalen van dit geneesmiddel betekent dat het geld niet kan worden besteed aan andere goede zorg. Naast de onzekerheid over de overlevingswinst in relatie tot de kosten, gaat de beoordeling ook om de verdeling van het premiegeld.

Mede daarom vindt ZIN het gerechtvaardigd voor venetoclax een lagere prijs te bedingen. Het medicijn wordt namelijk ook al voor andere ziektebeelden vergoed, waardoor de fabrikant volgens ZIN al deels is gecompenseerd voor de inspanningen om venetoclax op de markt te krijgen.

Document acties

Back to top