Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitbreiding indicatie voor pomalidomide

PW16 - 18-04-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over uitbreiding van de bestaande indicatie voor pomalidomide (Imnovid). In combinatie met bortezomib en dexamethason is dit oncolyticum bestemd voor de behandeling van volwassenen met multipel myeloom – ziekte van Kahler – die minimaal één eerdere behandeling met lenalidomide kregen.
Uitbreiding indicatie voor pomalidomide

Plerixafor (Mozobil) gecombineerd met granulocyte colony-stimulating factor, is geïndiceerd voor kinderen vanaf 1 tot 18 jaar voor het stimuleren van de mobilisatie van hematopoëtische stamcellen naar het perifere bloed. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt voor autologe transplantatie bij kinderen met een lymfoom of andere solide maligne tumoren, waarbij de hematopoëtische stamcellen onvoldoende zijn te mobiliseren.

Het oncolyticum lenalidomide (Revlimid) is, naast de bestaande combinatietherapieën, nu ook te combineren met bortezomib en dexamethason als therapie voor volwassen patiënten met voorheen onbehandeld multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor een transplantatie.  

Document acties

gearchiveerd onder: Pomalidomide
Back to top